Страница 1 от 1

Отказ от членство в ЮЛНЦ

МнениеПубликувано на: 22 Юли 2020, 17:55
от dan94
Здравейте, имам следното питане:
Член съм на Управителния съвет на ЮЛНЦ, което не осъществява търговска дейност (определено за извършване на дейност в обществена полза). Желая да прекратя това членство. Управителния съвет се състои от трима души и е конституиран след решение на ОС и одобрен от Окръжния съд, съответно вписан в ТРРЮЛНЦ. Виждам, че съгл. чл. 22 , ал. 1 ЗЮЛНЦ членството се прекратява с едностранно волеизявление до сдружението, но какво всъщност представлява това едностранно волеизявление: само молба до Общото събрание ли; необходимо ли е изобщо свикване на ОС; ако аз напусна какво става с УС (вече ще са само двама), трябва ли да се намери трети човек, който да попълни овакантеното място или може мандатът на УС да бъде довършен от двамата до следващата пререгистрация (след 2г.). Необходимо ли е моят отказ да бъде потвърден от Окръжния съд (съответно да одобри новия член). Всъщност последният ми въпрос е основен - дали трябва да се инициира дело, защото ще отнеме много време с каквото не разполагам. Какви документи като цяло трябва да представя в ТРРЮЛНЦ, за да заличат имено ми като член на УС?
P.S. Изобщо има ли дейности, за които членството в ЮЛНЦ определено за извършване на дейност в обществена полза без да развива никаква стопанска дейност, е несъвместимо?
Много благодаря за отговорите.