Страница 1 от 1

Спор за собственост между РБ и един цар

МнениеПубликувано на: 21 Мар 2019, 17:23
от danslesbalkan
Да си представим хипотетично, че аз съм възрастен човек с двойно гражданство, от когото държавата със закон е отчуждила едни имоти преди близо около 75 г. Аз твърдя, алтернативно две неща пред съда, а именно - че или решението на КС срещу ЗОДСИСБЦ има конститутивен ефект и възстановява старото положение, при което аз като наследник на баща ми и дядо ми си възстановявам собствеността на тия имоти или, ако тази теза не бъде приета, т.е. решението на КС няма пряк реституционен ефект, то въз основа на Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти се възстановява и моята собственост, като собственост върху недвижимо имущество, „отнето без законово основание или отчуждено не по установения законов ред от държавата, от общините и от народните съвети в периода от 9 септември 1944 г. до 1989 г.“, защото ЗОДСИСБЦ вече не поражда действие, въз основа на решението на КС.

А сега - прав ли съм аз или не? И ако съм прав, защо държавата все печели делата срещу мен за другите ми имоти?