Страница 1 от 1

Причинно-следствена връзка - на английски

МнениеПубликувано на: 13 Сеп 2007, 11:15
от portokal
Колеги, питат ме, пък аз не знам: има ли на английски някакъв специфичен използван в правото израз, означаващ "причинно-следствена връзка" (или "причинна връзка" просто)?
С две думи - как обичайно се превежда този израз на английски?

Не видях по-подходящ раздел от този. :oops:

МнениеПубликувано на: 13 Сеп 2007, 11:36
от ianeva
portokal, не знам дали ще е много точно, но все пак:
или causal-resultative relationship /срещала съм го няколко пъти/, но личното ми мнение е, че този превод е твърде буквален и затова аз предпочитам второто cause-and-effect relationship. Честно казано всичко зависи от контекста. Дано и други колеги споделят мнение.
И честито за спечеления конкурс! Искрено се радвам за Вас!

МнениеПубликувано на: 13 Сеп 2007, 11:52
от portokal
И ние горе-долу така го мислехме - cause-effect relationship, също и в Гугъл намерих два-три текста с този израз за връзка между нарушение и резултат, но колежката, която всъщност превежда, се притесняваше да няма някакъв правен термин; то не е чак термин, но човек никога не знае откъде ще изскочи някакъв странен израз, та реших за всеки случай да попитам. Мерси и за отговора, и за честитенето!

МнениеПубликувано на: 13 Сеп 2007, 12:02
от ianeva
Моля, важното е да свърши работа на екипа ви при превода.

МнениеПубликувано на: 13 Сеп 2007, 12:15
от legenora
Ами има термин.Той е causation цит.”Оксфордски Енциклопедичен Речник по право” на CIELA , стр.78

МнениеПубликувано на: 13 Сеп 2007, 12:33
от ianeva
Да, колега, посоченият от Вас термин също може да бъде използван, но той не е единствнен. Съществуват и другите два, а вторият - cause-and-effect relationship, съм срещала много по-често от causation, независимо от факта, че в няколко речника съм ги срещала като синоними и вероятно по - издържан правно е именно causation. Разбира се, въпрос на избор и контекст е, кой термин ще бъде употребен.

МнениеПубликувано на: 13 Сеп 2007, 12:38
от portokal
Мерси. :)

МнениеПубликувано на: 13 Сеп 2007, 12:49
от enigma
causation, да.

МнениеПубликувано на: 13 Сеп 2007, 16:38
от pokerman
causation - същ. причинност; причинноследствена връзка
Връзката между действие и последствията, които то предизвиква. Това е един от елементите, които трябва да бъдат доказани преди осъждане на обвиняемия за престъпление, при което последицата от действието е част от дефиницията на престъплението (например убийство). Обикновено е достатъчно да се докаже, че обвиняемият е имал *mens rea (*умисъл) - намерение или небрежност - във връзка с последствията; *тежестта на доказването (*burden of proof) лежи върху обвинението. При гражданско правонарушение (деликт), за да бъде ответникът отговорен за щетите, трябва да бъде установено, че деликтното поведение на ответника е предизвикало или е допринесло за тези щети, понесени от ищеца. Понякога се прави разлика между действителна или непосредствена причина - causa causans (активна причина) за щетите - и всякаква друга причина в последователността от действия, довели до щетите - causa sine qua non ("причина, без която не може"). Проблемите на причинноследствената връзка се решават чрез правилото "ако не" (биха ли настъпили щетите, ако не беше налице гражданското правонарушение на ответника?), но това правило не може да се прилага за причини с едновременно или кумулативно действие (например, ако действията на всеки един от двама независимо действащи правонарушители биха били достатъчни за предизвикване на щетите).
В някои случаи ново действие или събитие - novus actus (nova causa) interveniens (намесващо се ново действие или нова причина) - може да наруши причинноследствената връзка и в резултат на това ответникът да бъде освободен от отговорност. Така например, ако в къща, опразнена поради замърсяване от страна на орган на местната власт, самоволно се настанят лица и предизвикат щети на къщата, то органът на местната власт не носи отговорност за щетите, нанесени от самоволно настанилите се лица. По подобен начин, ако Х нарани с хладно оръжие У и последният почти се възстанови след нанасянето на раната, но почине поради неправилно медицинско лечение, смъртта не е "предизвикана" от Х. Счита се, обаче, че ако пациент умира от рана и лекарите изключат някое устройство за поддържане на жизнените функции, тъй като пациентът е клинически мъртъв, то атакуващият, а не лекарите, е "предизвикал" смъртта. Ако смъртта настъпи в резултат на това, че жертвата има някакви особени характерни черти (например тънък череп) или специално убеждение (например отказва кръвопреливане поради религиозни причини), то причинната връзка не се нарушава и вината се носи от нападателя.

Re: Причинно-следствена връзка - на английски

МнениеПубликувано на: 31 Юли 2009, 15:59
от Astronomer
Според мен би могло да се опита при превода и с casual complex. Вие как мислите ?

Re: Причинно-следствена връзка - на английски

МнениеПубликувано на: 07 Авг 2009, 21:36
от monkeyface
терминът е "causation".Causation is the "causal relationship between conduct and result.

Re: Причинно-следствена връзка - на английски

МнениеПубликувано на: 20 Авг 2009, 12:55
от milisto.jur
И аз съм за causation, както са написали повечето колеги. Cause-and-effect също става, но зависи от контекста.

За casual complex... нямам думи.... Някой е случайно сложен или? :D

Re: Причинно-следствена връзка - на английски

МнениеПубликувано на: 20 Авг 2009, 12:58
от milisto.jur
Чак сега погледнах колко е стара дискусията.... май вече не е актуално... :D

Re: Причинно-следствена връзка - на английски

МнениеПубликувано на: 29 Авг 2009, 20:17
от voltron
casual relationship най добре и според мен :( и causation