начало

Доц. Кунчев: Време е за по-строги мерки за нощните заведения и стадионите Доц. Кунчев: Време е за по-строги мерки за нощните заведения и стадионите

УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК

Поставяне и решаване на правни казуси
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК

Мнениеот адв. » 11 Яну 2005, 16:58

Колеги, моля за мнение по следния казус : имам влязло в сила решение на ВКС. То е основано на документ, който е с невярно съдържание, но това е все още мое твърдение-документа не е признат за такъв по надлежния съдебен ред.
Знаем кой е изършителят на документното престъпление, но е изтекла предвидената по НК давност за наказателно преследване .
Мисля да заведа иск по 97 ГПК и да доказвам извършване на престъпление и след това да искам отмяна по 231,ал.1, б.В ГПК. Решението на гражданският съд, ако е в моя полза, означава ли че " документа е признат за подправен по надлежния съдебен ред"- не се сещам за друг ред, по който да защитя клиента си.
Моля Ви за коментари и благодаря !
адв.
 

Re: УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК

Мнениеот enigma » 11 Яну 2005, 17:15

Ако имате в предвид интелектуална подправка на док-та - чл. 97, ал. 4 ГПК в вр. с НПК чл. Чл. 21. (1) (Изм., ДВ, бр. 70 от 1999 г.)
3. наказателната отговорност е погасена поради изтичане на предвидената в закона давност.

Можете да ползвате и чл. 97, ал. 3 ГПК, но понякога приемат, че е погасен при неизползването на чл. 154, ал. 1 ГПК.
enigma
 

Re: УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК

Мнениеот enigma » 11 Яну 2005, 17:25

Но е правилно да се насочите направи към чл. 97, ал. 3 ГПК, защото ал. 4 е за случаите на възудено и прекратено на проц. основание наказателно преследване. Тогава би се създала патова ситуация, ако я нямаше тази разпоредба, защото гражд. съд следва да изчака решението на наказателния. Ако случаят не е такъв - направо другата алинея.
enigma
 

Re: УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК

Мнениеот адв. » 11 Яну 2005, 17:32

Притеснява ме точно това, че документа е представен и е пропуснат момента за оспорването му, което ме навежда на мнението, че няма да ми допуснат чл. 97, ал. 3 ГПК и ще трябва да вървя по ал.4, но това ли е " надлежния съдебен ред", по който се установява , че документа е подправен?
адв.
 

Re: УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК

Мнениеот адв. » 11 Яну 2005, 17:35

мисля, че и за тези при които не може да бъде възбудено поради давност- 21,1,т.3 НК
адв.
 

Re: УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК

Мнениеот адв. » 11 Яну 2005, 17:40

Sorry-21,1,т.3 НПК
адв.
 

Re: УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК

Мнениеот enigma » 11 Яну 2005, 17:46

Чл. 97, ал. 4 е при случай, че е възбудено наказателно преследване и е установено изтичане на давността. Само това обсновава правния интерес. Иначе няма за има разлика между ал. 3 и 4. Сталев.

Относно 97, ал. 3 практиката беше непоклатима, че не зависи от липсата на възражение по чл. 154, ал. 1 ГПК. После Стамболиев написа обратното.

Би следвало това да не е вярно, защото чл. 154, ал. 1 ГПК е относно доказателствено възражение и е въпрос към мотивите по делото, т.е. относно него не се формира СПН, която да прегради пътя на иска по 97, ал. 3. Знаете обаче, че съда мрази да си създава работа ... .
enigma
 

Re: УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК

Мнениеот monteskio » 12 Яну 2005, 01:21

Здравейте,
Даже и по повдо на оспорване дакументът да е бил признат за истински от Гражданискяи съд, отмяна може да се иска, ако след това , той е бил признат за неистински с влязла в сиал присъда. Принципно положение, е че искът по чл. 97 ал. 3 е допустим само докато е още висящо прозиводството.Обаче, при влязло в сила решение, основано на подправен документ, както е във вашия случай, вие може да искате отмяна, само чрез присъда или иск по чл. 97 ал.4 ГПК. В този случай дано успеете да спазите преклузивния 1 -г.срок.
Като 'резервен "вариант споредн мен, може да се помисли за основанието на б "б" от чл. 231 ГПК, предл. 3-то - престъпно действие на страната или неин представител. иде реч за това, че подправката е своего рода рпестъпно действие и стига да съумеете да докажете извършването на това деяние - налице е състава на б " б".

Успех!


MONTESKIO
monteskio
Активен потребител
 
Мнения: 1632
Регистриран на: 04 Юли 2003, 12:51
Местоположение: Варна

Re: УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК

Мнениеот monteskio » 12 Яну 2005, 01:34

Малка уточнение - Както всички знаем, 1 год. срок започва да тече от възникване на основанието съгл. чл.232 ГПК , и само ако то - основанието предхожда решение , то срока тече от влизане на решението в сила.)))))


MONTESKIO
monteskio
Активен потребител
 
Мнения: 1632
Регистриран на: 04 Юли 2003, 12:51
Местоположение: Варна

Re: УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК

Мнениеот enigma » 12 Яну 2005, 03:17

И къде точно чл. 97, ал. 3 ГПК, го дефинира това "принципно положение"!? Или друг текст от закона!?

А колкото до резервния вариант - каква е разликата между доказване на престъпно действие на страната по повод подправката и самата подправка!? Най-малкото по време на подправката или по повод на подправката никой не е имал качеството на страна или на нейн представител па правилата на ГПК. Говорите за съвсем различна хипотеза.

ПРинципно положение е, че ако се подаде иск по чл. 97, ал. 3 ГПК може да се поиска спиране на другото производство.
enigma
 

Re: УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК

Мнениеот enigma » 12 Яну 2005, 03:42

Малка уточнение - Както всички знаем, неистинността на документ и е въпрос на мотивите към решението, не на диспозитива, а мотивите не се ползват със СПН.

Искът по чл. 97, ал. 3 ГПК е ИСК и не се влияе от СПН на първото решение в този случай, след като е допуснат. Неговата цел и да защити страната относно фактически обстоятелства, която тя не е могла да докаже или даже знае в първото производство.
enigma
 

Re: УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК

Мнениеот monteskio. » 12 Яну 2005, 09:32

Enigma,
В този смисъл, може да сравниш Сталев стр.547 , абзац IV, t.1.))))))


MONTESKIO
monteskio.
 

Re: УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК

Мнениеот донна2 » 12 Яну 2005, 09:35

колега ето ти едно решение на ВКС виж сам


Решение № 27 от 13.02.1999 г. на ВКС по гр. д. № 294/98 г., 5-членен с-в, докладчик зам.-председателят на ВКС Благовест Пунев

Съдебна практика - Бюлетин на ВКС, бр. 11-12/1998, стр. 20

чл. 231, б. "в", чл. 97, ал. 4 ГПК

Подправката на документ, на който е основано влязло в сила решение, може да служи като основание за отмяна на решението, само когато е установена с влязла в сила присъда или решение.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Наведеното в молбата основание за отмяна на влезлите в сила решения следва да се квалифицира по чл. 231, б. "в" ГПК, тъй като се поддържа, че документът, на който се базира изводът на решаващия съд, за основателността на претенцията за дължимост на неизплатено трудово възнаграждение от молителя в качеството му на работодател на ответника, е с невярно съдържание, защото не отразява действителното положение относно отчитане на труда и неговото заплащане. За да бъде основателна молбата за отмяна, разгледана на това основание, подправката на документа, която в случая би се изразила в опорочаване на неговата материална доказателствена сила като престъпление, трябва да бъде установена по надлежния ред, като не е достатъчно само твърдението в този смисъл или дори възбуденото наказателно преследване, което не е приключило с влязла в сила присъда. Този надлежен ред е осъждане с присъда на наказателния съд за документно престъпление или решение по установителен иск по чл. 97, ал. 4 ГПК, с което е установено това престъпно обстоятелство, когато при условията на чл. 21 НПК, не може да се открие наказателно преследване срещу извършителя на деянието. Към молбата за отмяна е представен като доказателство препис от постановлението за образуване на предварително следствие срещу В. С. К., технически ръководител на обекта на фирмата, във връзка с използуване на документ с невярно съдържание - отчетен документ за присъствени дни и часове на работници на обекта, за да получи без правно основание чуждо движимо имущество - пари в левова равностойност на 8940 д. м. с намерение да ги присвои, т. е. налице са данни само за възбудено наказателно преследване, което не е приключило с осъдителна присъда за престъпление, свързано с невярно документиране на заплащането на труда на ответника. При това положение, щом като не е установено по надлежния ред опорочаването на доказателствената сила на документа, въз основа на който се базира изводът на решаващия съд за дължимостта на трудовото възнаграждение на работника от молителя като негов работодател, молбата за отмяна, която се основава на чл. 231, б. "в" ГПК, като неоснователна следва да се остави без уважение.
донна2
 

Re: УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК

Мнениеот Барни Ръбъл » 12 Яну 2005, 11:28

БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ !
Барни Ръбъл
 

Re: УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК

Мнениеот enigma » 12 Яну 2005, 23:47

Тук вече премислих и без да чета Сталев съм съгласен - чл. 231, б. "в" изисква документа да е признат за подправен - съставомерност на деянието откъдето следва, че е необходимо наказателно производство или съответно чл. 97, ал. 4 ГПК (тези хипотези ги разгледахме).

Иск по чл. 97 ще е недопустим поради липса на правен интерес, защото няма какво да го правиш резултата след като не формира основание за отмяна.

Да мисля, че изяснихме принципното положение.
enigma
 

Re: УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК

Мнениеот monteskio » 13 Яну 2005, 01:05

Е, радвам се, че се съгласи с мен за ПРИНЦИПНОТО ПОЛОЖЕНИЕ)))

MONTESKIO
monteskio
Активен потребител
 
Мнения: 1632
Регистриран на: 04 Юли 2003, 12:51
Местоположение: Варна

Re: УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК

Мнениеот enigma » 13 Яну 2005, 03:15

Но както казах по друга тема - искат се аргументи, не принципни положения, тях ги знам докъде водят ... . Демек при добра аргументация не споря, а нея я представи дона2.
enigma
 

Re: УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК

Мнениеот monteskio-rojdennik » 13 Яну 2005, 09:40

Добрата аргументация е необходима, тогава, когато има съществено различие , а тук всички бяхме на една позиция. Защо е необходимо допълнително да се навеждат доводи?


MONTESKIO
monteskio-rojdennik
 

Re: УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК

Мнениеот monteskio-rojdenik » 13 Яну 2005, 09:51

Но всичко е добре, когато свършва добре))))


MONTESKIO
monteskio-rojdenik
 

Re: УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК

Мнениеот донна2 » 13 Яну 2005, 09:53

Честит рожден ден ,да си жив и здрав и успех!
донна2
 

Следваща

Назад към Взаимопомощ


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron