начало

Внесоха промени и в ЗЗД – да се намали лихвата за забава Внесоха промени и в ЗЗД – да се намали лихвата за забава

Следствието към прокуратурата

Дискусии на тема съдебната власт в България


Re: Следствието към прокуратурата

Мнениеот Pink_Floyd » 06 Юни 2009, 12:45

Трудно е да се премине от света на "неюридическото", "милиционерското", "юмручно" право в този на "юридическото", "публичното" и "състезателното" право - дори и след получаване на диплома и работа. Просто защото те не са "комулативни", а "кумулативни". Но инак изповедта си я бива за екранизация - добър портрет на хората, които са заменили "Московска" № 5 със ... ("със" не е грешка, улицата започва също със "С" или със "З") :wink: Сами трябва да я откриете :oops:
Pink_Floyd
Потребител
 
Мнения: 238
Регистриран на: 09 Яну 2008, 09:58

Re: Следствието към прокуратурата

Мнениеот Pink_Floyd » 06 Юни 2009, 13:09

И по същество: Ако допуснем, че може да има разследващи С и БЕЗ юридическо образование, между двете фактически положения винаги ще има разнобой и колизия. ВИНАГИ!!! Винаги ще има спор, кой е ПО ПО НАЙ...)) Като в онова мило предаване с дечицата...


Това обаче ми дойде множко! Просто покъртително!!! Вече виждам как на екрана се появява "чичко" Ленин, Сталин, Хитлер или Димитров и след като обилно са измили кървавите си ръце, позират с дечица, галейки невинните им главици! В тяхната невинност те откриват човешкото, нормалното - откриват хармонията - добротата! Завесите падат - публиката плаче - но на другия ден отново се прехласват във великите постижения на "милиционера", който умело представя "неюридическото" за едно необходимо зло. И то без свян, а като литературен похват.
Аз може би съм от "кабинетните", " хартиените" тигри, но за да се достигне до разрешаване на съответния проблем, анализирам постоянно и всецяло. Това е един вид "разследване" чрез установените по делото факти. Аз по-незначителен "разследващ" орган ли съм?!
И същественото е - България е твърде малка, разследващите органи имат достатъчно способи за установяване на истината и без да използват "милиционерски" способи - просто не е необходимо да "удариш" главата на ламята с юмрук, а да я повалиш с ум - проблемът в момента е организираната престъпност, която се захранва от проституция, търговия с наркотици, финансови машинации, източване на фондове, корупция, държавни протекции... Не са ли известни ръководителите?! Ама там е опасно, нали - там "юмручното" право на действа. Необходима е екипна работа, но кой ще се включи, когато държавата не може да гарантира неприкосновеността му, респ. изтичането на информация за операции, движение на "разследващите", за "данните", които са установили! Все още на "държавата" не е необходим този "подход" - това е същественото! И "силата" не винаги е равнозначна на "юмруци" - за държавната принуда има полиция, която действа под ръководството и указанията на разследващия, т. е. в една нормална правова държава "силата" е институциализирана, а не е самоцел и в ръцете на "неюридическото". За противното имаме достатъчно примери - как умират заподозрени - на улицата, респ. в полицейски автомобили.
Pink_Floyd
Потребител
 
Мнения: 238
Регистриран на: 09 Яну 2008, 09:58

Re: Следствието към прокуратурата

Мнениеот INVESTIGATOR_OSLS » 08 Юни 2009, 09:16

Каквото трябваше написах. Нещата - такива каквито са. И ето че последващите постинги съдържат всичко друго, но не е конкретика, яснота и точност. Пишете за конкретните проблеми, за работата - в юридическия и неюридическия спектър. А не разни простотии за Пиночет, Хитлер и Сталин или други подобни...
Нека разгледаме приликите и разликите между охранителната, оперативната и следствената дейност, като обособена такава по доказване на едно престъпление...
И човешкия фактор като образование и квалификация за извършването им - необходимото образование като предпоставка за професионализъм във всяка една сфера - това би било ползотворен диалог според мен...:)))
INVESTIGATOR_OSLS
Младши потребител
 
Мнения: 65
Регистриран на: 11 Ное 2007, 22:20

Re: Следствието към прокуратурата

Мнениеот babyfoot » 08 Юни 2009, 17:24

...а според мен е излишно да коментираме! :mrgreen:
babyfoot
Потребител
 
Мнения: 136
Регистриран на: 28 Юни 2007, 16:10
Местоположение: некъде в...BG

Re: Следствието към прокуратурата

Мнениеот marek972 » 08 Юни 2009, 18:30

ами ето ти една разлика :
оперативният и охранителен състав, нямат щастието да се докоснат
лице в лице с арогантното и високомерно отношение на (май повечето)
прокурори в държавицата ... за разлика от разследващият такъв ..
а след такъв един незабравим допир, денят е толкова прекрасен, че ти идва следващия път да отидеш с личното си оръжие на доклад
marek972
Потребител
 
Мнения: 533
Регистриран на: 07 Апр 2008, 13:34

Re: Следствието към прокуратурата

Мнениеот INVESTIGATOR_OSLS » 09 Юни 2009, 11:35

За сведение на предходния пишещ - служителите на МВР след приемане в сила но последните законови промени, не са подсъдни на военното, а на гражданското правораздаване. Но това не е част от темата. Ако някой подаде тема за конструктивен, открит и ясен диалог, ще участвам с удоволствие...:)))
INVESTIGATOR_OSLS
Младши потребител
 
Мнения: 65
Регистриран на: 11 Ное 2007, 22:20

Re: Следствието към прокуратурата

Мнениеот INVESTIGATOR_OSLS » 09 Юни 2009, 16:15

ЕТО.....ТОВА Е ЖАЛБАТА ПРОТИВ ЗАКОНА КОЯТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕДА ОТ КС!!!! Ако обичате коментирайте....:))))
ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИСКАНЕ
по чл. 150, ал. 1, пр. 1 от Конституцята на Република България от група народни представители за обявяване противоконституционността на разпоредби на Закона за съдебната власт (Обн., ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г.; изм., бр. 69 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2008 г.; доп., бр. 25 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 33 от 30.04.2009 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,
Отправяме искане, на основание чл. 149 , ал. 1 т.2 от Конституцията на Република България, да обявите противоконституционността на §§ 6; 7; 25; 26; 29; 31 - 36; 39; 40; 41; 43; 44; 46; 48; 51; 57; 74; 83; 86; 91; 94; 108 и 110 - 113 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с които са изменени съответно - чл. 38; чл. 42, ал. 4; чл. 136; чл. 138; чл. 147; чл.1 48 - чл. 153; чл. 163; чл. 164; чл. 165; чл. 167, ал. 1; чл. 170; чл. 172; чл. 178; чл. 189, ал. 1; чл. 209, ал. 2; чл. 297, ал. 3; чл. 327; чл. 338; чл. 340, ал. 2; чл. 357; чл. 365; чл. 401 от него и § 111 - 113 от преходните и заключителните му разпоредби.
По същество, суспендирайки Ваше Решение № 3 от 10 април 2003 г. по к.д. № 22 от 2002 г.1, 40-тото Народно събрание променя конституционната структура на съдебната власт и “прехвърля” следствието в прокуратурата. С това превишаване на власт се нарушават конституционни разпоредби, както следва:
1. Принципът за разделение на властите по чл. 8, а също чл. 129, ал. 1 и чл. 131, според които само Висшият съдебен съвет (ВСС), с тайно гласуване, може да назначава, повишава, понижава, премества и освобождава съдии, прокурори и следователи. Чрез атакуваните разпоредби, 40-тото Народното събрание ех lege и вместо ВСС понижава и премества всички следователи. Цинизмът на § 112, ал. 3, с които този орган е задължен да “оформи” решението за част от следователите не “избягва” противоконституционността, защото нито на ВСС, нито на засегнатите се дава избор и преценка.
2. Понижаването на директора на НСлС и освобождаването от ръководна длъжност на директорите на ОСлС противоречи и на чл. 129, ал. 3 и ал. 6 от основния закон, наред с посочените по т. 1 текстове. Видно е, че длъжността “завеждащ окръжен следствен отдел” не е ръководна и няма мандат. Съзнателното нарушение на Конституцията личи и в § 112, ал. 2 от ЗИДЗСВ, който също е опит за привидно “изпълнение” на правилата.
3. Чл. 117, ал. 2 от Конституцията гласи: “Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.” С § 25 от ЗИДЗСВ в чл. 136 от ЗСВ настъпва “преподчиняване”: “Всички прокурори и следователи са подчинени на главния прокурор.”, и в ал. 4: “всички прокурори и следователи са подчинени на административния ръководител на съответната прокуратура”.
4. Административното подчиняване на следствените органи на прокуратурата е противоконституционно и защото нарушава:
4.1. Чл. 149, ал. 1 т. 1 от Конституцията - за силата на решенията на Конституционния съд. Например:
4.1.1. Цитираният диспозитив и мотивите на Решение № 3 на Конституционния съд от 10 април 2003 г. по к.д. № 22/2002 г., а именно: “Неразривно свързано с формата на държавно управление, която би се променила, е и ако се променят структурата, формирането и функциите на звената от съдебната система и статутът на нейните органи, включително висшите конституционно установени длъжности. Така ще е например при сливане на Върховния касационен съд с Върховния административен съд. Промяна е също така, ако например председателите на Върховния касационен и на Върховния административен съд или главният прокурор се избират от Народното събрание или се назначават от неговия председател или от Министерския съвет, а съдиите, прокурорите и следователите се назначават, преместват, повишават или уволняват не от Висшия съдебен съвет, а от друг орган.” - Ясно е, че законът за подобно изменение на конституцията може да бъде приет само от Велико Народно събрание и то по установения с нея ред. В случая имаме изменение на устройствен закон, което нарушава конституцията.
4.1.2 Решение № 8/2005 г. не “отменя” Решение № 3/2003 г., а гласи: “Промени в Конституцията, концентрирани в рамките на съдебната власт, във връзка с първите четири питания в искането, които са насочени към преструктуриране, оптимизиране от съдържателна гледна точка и прецизиране на отделни функции на нейни органи, поставяне на акценти или уточняване на техни правомощия или наименования, както и взаимодействието им с институции на другите власти, не представляват промяна във формата на държавно управление и могат да бъдат извършени от Народно събрание, ако с тях не се нарушава балансът между властите и се съблюдават основните принципи, върху които е изграден действащият конституционен модел на държавата - правата на личността, народният суверенитет, политическият плурализъм, правовата държава, върховенството на правото, разделението на властите и независимостта на съдебната власт."
Това решение също третира закон за изменение на Конституцията, а не ЗИДЗСВ и не “разрешава” сливане на две от трите самостоятелни звена на съдебната власт. Особените мнения и по-специално становището на съдия Маргарита Златарева не променя диспозитива и не обосновава “обратно” тълкуване.
4.2. Още 12 конституционни разпоредби - чл. 128 във връзка с чл. 117, ал. 2; чл. 129, ал. 3; чл. 130, ал. 6 точки 1 и 2; чл. 130а, т. 3 и 4, чл. 131, чл. 132, чл. 132, ал. 6 и ал. 7 и чл. 133 - които изброяват съдии, прокурори и следователи. Последната професия става “второ качество” - без самостоятелност, без кадрова инициатива, без попълнение с младши кадри, без връзка между нивата, без представителство в правоотношения. Нарушава се балансът вътре в съдебната власт, което подменя конституционно установеният й модел. Системата става “обединение” на почти равни по брой съдии и обвинители. Тази “новост” застрашава и с обвинителен уклон.
Възможността за разследване от прокуратурата (чл. 127, т. 2) не е довод за “поглъщане” на следствието. Както е недопустимо вливане в държавното обвинение на разследващите полицаи или капитаните на кораби. Следствените органи никога не са имали монопол върху разследването, но с Конституцията от 1991 г. са самостоятелно звено на Съдебната власт - като ВСС, ВКС, ВАС и Прокуратурата.
4.3. Чл. 88, ал. 1 от Конституцията, който изисква законите да се приемат и обсъждат с две гласувания. Приетият на първо гласуване проект на Министерски съвет предвиждаше НСлС да обедини в териториални звена ОСлС. Промяната на формата на държавно управление - следствието да премине в прокуратурата - видно от стенографските протоколи от заседанията на Народното събрание2 - бе приета с едно гласуване.
5. С атакуваните промени се погазва и чл. 4, ал. 1 от Конституцията, който определя Република България, като правова държава, която се управлява според конституцията и законите. “Несъвършенството на закона и противоречията между неговите норми нарушават принципа на чл. чл. 4, ал. 1 от Конституцията”3. В случая с подмяната на конституционно установената структура на съдебната власт, атакуваният закон, предизвиква хаос от противоречия, които правят неизпълними различни закони. Например:
5.1 Чл. 164, ал. 1 от ЗСВ изисква 3 години юридически стаж за назначаване на длъжността следовател в окръжен следствен отдел, а алинея 2 на същият текст - 8 години. При първия ценз, всеки следовател “получава” ранг и заплата направо на окръжно ниво, пропускайки районното. При втория ценз несменяеми, по решение на Висшия съдебен съвет, следователи с над 5 години стаж, но по-малко от 8 г. стаж не биха могли да бъдат “преназначени” в прокуратурата. Законът е неизпълним, а нарушението му е предпоставено.
5.2. Седем закона4, задължават НСлС с акредитираната й, по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), ведомствена система, да издава удостоверителни документи на граждани5 за назначаване на работа, документи за самоличност, пребиване в страната, покупка и носене и държане на оръжия и боеприпаси и т.н. Ликвидирането на НСлС и ОСлС налага или неизпълнение на това задължение или нова процедура по акредитация на ЦИССС6. Т.е. ако не бъдат нарушени тези закони, с отказ да се издават удостоверения би бил нарушен ЗЗКИ.
5.3 В новата му редакция, ЗСВ противоречи и на Закона за държавния бюджет за 2009 г. и нормите в бюджетната сфера за разхода на средства за ежедневната работа на следователите. Ако финансирането спре - ще се нарушат функционалните им задължения, ако продължи - ще бъдат нарушени правилата за разходване на бюджетни средства.
5.4. Противоречива става и процедурата по НПК. Принципът за разпределяне на делата при обща компетентност на разследващите полицаи по чл. 194 от НПК, с атакуваните промени се “подменял”, чрез новия чл. 52, ал. 2 от НПК. Твърди се, че вече обща компетентност “на прокурори” имали следователите. Така се предпоставят спорове и възражения за “некомпетентно разследване” и “неясни критерии за разпределяне” на дела между следователите и разследващите полицаи.
Изброените противоречия по характер и степен са конституционно нетърпими и нарушават чл. 4, ал. 1 от Конституцията - по аргумент и от Решение 14/23.11.2000 г. на КС по к.д. 12/2000 г. Ликвидацията на 29 юридически лица - следствени служби е мощна дестабилизация в правозащитната система на държавата. Промени, писани на коляно, налагащи със сила необмислени решения, в последните дни на едно Народно събрание рушат държавността.
Затова, искаме да обявите за противоконституционни, на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията: §§ 6, 7, 25, 26, 29, 31 - 36, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 51, 57, 74, 83, 86, 91, 94, 108 и 110 - 113 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 33/30.04.2009 г.).
С УВАЖЕНИЕ,
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
/подписи/
1 “2. Формата на държавно управление по смисъла на чл. 158, т. 3 от Конституцията следва да се тълкува разширително. Това понятие се определя не само от характера на държавата като парламентарна или президентска република или монархия. В него се включва и изградената от Великото Народно събрание чрез редица конституционни текстове, които доразвиват парламентаризма, система от висши държавни институции - Народно събрание, президент и вицепрезидент, Министерски съвет, Конституционен съд и органите на съдебната власт (Върховен касационен съд, Върховен административен съд, прокуратура, следствие и Висш съдебен съвет), тяхното съществуване, мястото им в съответната власт, организацията, условията, начина на формиране и мандата им." (маркирането е наше)
2 В този смисъл е и практиката на КС Решение 3/2003 г. по к.д. № 2/93; Решение 18/1995 г. по к.д. 16/95 г., Решения 25/98 г. и 28/98 г., Решение № 6/19.04.2007 г.
3 Вж. Решение 9 от 30.09.1994 г. на КС по к.д. № 11/94 г. Вътрешните противоречия, противоречията между законите, които изключват възможността за изпълението им като система всякога нарушава този принцип - В този смисъл виж още: Решение 19 от 12.10.1995 г. по к.д. № 17/95 г., Решение № 22/24.09.1998 г. на КС по к.д. № 18/98 г.; Решение 7 от 20.05.2003 г. по к.д. № 4/2003 г.
4 ЗАКОН за българските документи за самоличност, ЗАКОН за частната охранителна дейност, ЗАКОН за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, ЗАКОН за българското гражданство, ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България, ЗАКОН за чужденците в Република България.
5 Тези удостоверения достигат стотици хиляди за една година и до сега се издават от ОСлС и НСлС.
6 ЦИССС - Централизирана информационна система на следствените служби.
INVESTIGATOR_OSLS
Младши потребител
 
Мнения: 65
Регистриран на: 11 Ное 2007, 22:20

Re: Следствието към прокуратурата

Мнениеот INVESTIGATOR_OSLS » 11 Юни 2009, 15:55

Аз мисля че "мачкането и пресата" за която Вие говорите няма нищо общо с процесуалното положение, а са преди всичко рожба на възпитанието. Както има тежкари и тъпи парчета полицаи, следователи, съдии и прокурори....така има и разбрани хора. Независимо от ранга им. Това не се определя от професията според мен. Едно нещо което е генетика, не може да се промени. Виждал съм и хора които много се промениха, отчитал съм го като негативност и се старая да нямам нищо общо с такъв род поведение. Но съм виждал също така и "предизвикана" арогантност. Какво друго да кажа??? В един мой по - горен постинг написах, че всичко е любов към избраната професия. Така си е наистина. Тук в този форум се излива доста помия, непредизвикана с нищо от разни другари. Аз не се сърдя и не съм се сърдил никога. Различни хора - различни нужди. Приемам, че това се прави от необходимост да се чувстват добре. И го разбирам на 100%. За друго просто не се сещам...:)))))
INVESTIGATOR_OSLS
Младши потребител
 
Мнения: 65
Регистриран на: 11 Ное 2007, 22:20

Re: Следствието към прокуратурата

Мнениеот plamen_penev » 11 Юни 2009, 17:06

doc03 каза:
Факт е, че както разследващи, така и неразследващи, са подложени на арогантно и надменно отношение от страна на прокурора (с изключения, разбира се).

Аз пък мислех, че така се държат прокурорите (с изключения, разбира се!) само с гражданите, които търсят защита и съдействие от прокуратурата :roll:
plamen_penev
Активен потребител
 
Мнения: 1388
Регистриран на: 13 Май 2007, 17:01
Местоположение: Пловдив

Предишна

Назад към Съдебна власт


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron