начало

Прокуратурата ще си сътрудничи с ОЛАФ Прокуратурата ще си сътрудничи с ОЛАФ

Как да намерим покой?

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


Как да намерим покой?

Мнениеот eleni1964 » 05 Авг 2012, 16:23

Здравейте!
Моят проблем е моята болка за загубата на любим ми мъж...
Преди три месеца той приключи с живота си ...причини много , но живота му е един.Накратко казано не понесе пренебрежителното и безотговорно отношение на собствения си син , както и дългогодишния психически тормоз от бившата си съпруга и нейната майка.Споменавам тези факти , защото може би имат отношение към проблема , за който търся помощта ви.
С този човек живяхме 3 години на семейни начала, без брак,нямаме деца.Сега ,когато вече го няма , родния му син заедно с майка си и баба си започнаха да упражняват натиск и определено изнудване върху майката на моя мъж.
Конкретно:
Тази възрастна жена живее в наследствена къща на бащата на нейния съпруг от 50 години , но навремето при делбата на този имот и къща са били вписани в нотариалния акт като собственост на моя мъж ,т.е. на сина на моята "свекърва" - \изписвам кавички , тъй като нямам официален брак с мъжа ми \, срещу гледане на двамата си родители до тяхната смърт.
Свекър ми е починал преди 6 години и сега свекърва ми е съвсем сама .Сега когато вече мъжът ми го няма,любимия внук на свекърва ми,заедно с майка си,са решили да тормозят възрастната жена ,като искат да я принудят да им плаща както занапред , така и за минали години наем ,че тя живее в Къщата на сина \вече явно наследник \ на моя мъж респ. неин син, който трябваше да я гледа до смъртта и.Внука вече се чувства наследник и е обърнал поглед към всичко, от което може да изкара пари...най-вече от мъката на възрастната жена!
Въпроса ми е :Как може тази жена да се предпази от подобни действия от страна на внука ?
Може ли да промени нещо в правата за собственост ,за наследство ...
След тежката загуба на сина си иска да доживее последните си мигове,скърбейки и да се оттегли достойно от живота , не да живее в неизвестност , кога ще я изхвърлят на улицата.
Благодаря предварително на всички!
eleni1964
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 05 Авг 2012, 15:25

Re: Как да намерим покой?

Мнениеот bebitor » 05 Авг 2012, 17:21

Съболезнования за загубата Ви!
"...срещу гледане на двамата си родители до тяхната смърт."
Ако става въпрос за договор за гледане и издръжка, щом приобретателят е починал, синът му е длъжен да гледа и издържа баба си, не да я гони от имота или да и търси наеми. За точен отговор трябва да се видят документите от адвокат.
Допълвам:
Решение № 35 от 23.03.1999 г. на ВКС по гр. д. № 966/98 г., II г. о., докладчик председателят Милена Жабинска

Съдебна практика - Бюлетин на ВКС, бр. 3-4/1999 г., 23 стр.

чл. 87, ал. 3, чл. 87, ал. 4 ЗЗД

Задължението по договор за издръжка и гледане е неделимо както по своя характер, така и поради намерението на страните.
Когато е поето задължение за издръжка и гледане към повече от едно лице без да има уговорено разграничение, волята на страните е да се изпълнява общо, едновременно и неделимо.
Неизпълнението по отношение на единия кредитор, когато е значително, е основание за разваляне на целия договор.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Предявен е иск по чл. 87, ал. 3 от ЗЗД за разваляне на сключения на 29.09.1986 г. договор с нотариален акт 30, том II, дело № 503/86 г. на нотариуса при Т. районен съд за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане на прехвърлителите. Искът е уважен частично до размер на една втора ид. част от прехвърленото вещно право, представляващо частта на ищцата Ф. Р. след прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на другия прехвърлител.
Жалбата е основателна.
Установено е, че с договор от 29.09.1986 г. жалбоподателката Ф. Р. и съпругът й К. М. са прехвърлили на своя син Г. Р. правото на собственост върху недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане на прехвърлителите до края на живота им, заедно и поотделно и за сумата 1 500 лева. Прехвърлителят е починал на 15 октомври 1993 г., а приобретателят е починал на 11 юли 1996 г. Не се е спорило между страните, че по отношение на прехвърлителката задължението е изпълнявано до 28 март 1997 г. и не е било трансформирано в паричния му еквивалент.
Решението е постановено в нарушение на закона в отхвърлената част на иска.
Задължението по договор за издръжка и гледане е неделимо както по своя характер, така и поради намерението на страните. Когато задължението е поето към повече от едно лице, както е в случая, без да има уговорено разграничение, волята на страните е да се изпълнява общо, едновременно и неделимо. При неделимите задължения и по силата на закона (чл. 129 ЗЗД) дължимата престация трябва да се даде на всички кредитори. Неизпълнението по отношение на единия кредитор, когато е значително, е основание за разваляне на целия договор. Допуснатото в случая неизпълнение по отношение на прехвърлителката обосновано е преценено като значително и обуславящо основание за разваляне на договора по смисъла на чл. 87, ал. 4 ЗЗД. В нарушение на закона обаче е прието, че договорът следва да се развали само за една втора идеална част, а не изцяло.
Допуснатото нарушение обуславя основание за отмяна на обжалваното решение.

Решение № 386 от 13.05.2003 г. на ВКС по гр. д. № 947/2002 г., II г. о., докладчик съдията Борислав Белазелков

Бюлетин на ВКС бр. 3/2003 г., стр. 27

чл. 87, ал. З ЗЗД

И частичното неизпълнение на задълженията по договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане е основание за неговото разваляне.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
За да потвърди първоинстанционното решение и по този начин да го направи свое, въззивният съд е приел от фактическа страна, че прехвърлителите и наследницата на приобретателя (баба и внучка) се запознават на погребението на приобретателя през месец април 1999 г. Ответницата узнава за задължението си към ищцата през месец октомври 2000 г., от когато започва да плаща телефонните сметки и да превежда на ищцата по 50 лв. месечно чрез пощенски записи, които ищцата отказва да получава, макар да се нуждае от издръжка, тъй като пенсията й е в размер на 46 лв. месечно. Ищцата се е страхувала да не бъде изгонена от прехвърленото жилище и не е отваряла на ответницата, с което не й е оказвала необходимото съдействие да полага лични грижи за нея. Ответницата е изпратила нотариална покана до ищцата, в която е заявила готовността си да я издържа и гледа. От правна страна въззивният съд е приел, че ответницата дължи изпълнение по договора едва след поканата, заявила е готовност да изпълнява задълженията си, но кредиторката е изпаднала в забава. Превежданите суми са достатъчни на ищцата да допълва доходите си до необходимия размер, поради което договорът е надлежно изпълняван.
Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, намира че в нарушение на материалния закон, въззивният съд е приел, че задължението на ответницата да издържа и гледа ищцата е възникнало след поканата. Съгласно чл. 84, ал. 1, изр. 2 ЗЗД, наследниците на длъжника изпадат в забава след изтичането на 7 дни от поканата, но от това не следва, че до изпадането им в забава задължението им не е съществувало. С приемането на наследството, ответницата е получила всички права на наследодателя си, но не и всички негови задължения, в това число и да предоставя издръжка и гледа прехвърлителката. До изтичането на седмия ден от поканата (исковата молба), тя не е в забава и съответно не отговаря за последиците от неизпълнението; но след изтичането на седмия ден тя изпада в забава и дължи всичко както за минало, така и за бъдеще време. Правилно въззивният съд е приел, че ответницата не отговаря за неизпълнението на задължението за полагане на грижи, тъй като то може да се изпълнява само в натура и при липса на съдействие от кредитора, то се погасява поради невъзможност, за която длъжникът не отговаря; но в нарушение на материалния закон въззивният съд е приел, че в договора е поето задължение за допълване издръжката на прехвърлителката. Договорът за издръжка и гледане е ненаименован. Съдържанието на насрещните права и задължения на прехвърлителя и приобретателя, не са определени в закон. Тяхното съдържание се определя от постигнатото съгласие между страните. При тълкуване на волята на страните, съгласно изискванията на чл. 20 ЗЗД се изхожда от правилото, че ако не са уговорени ограничения в обема на дължимата издръжка и грижи, дължи се цялата необходима издръжка и всички необходими грижи. По делото е безспорно, че след изпадането си в забава ответницата не е изплатила на ищцата цялата издръжка за времето от месец април 1999 г. до месец октомври 2000 г., а след това е изпълнявала само част от задължението си за текуща издръжка, като е плащала телефонните сметки на прехвърлителката и е изпращала сумата 50 лв. по пощата, което покрива само половината от сумата, необходима за цялостната издръжка на прехвърлителката. При това положение ищцата е била в правото си да откаже предлаганото частично изпълнение (чл. 66 ЗЗД). В течение на процеса ответницата не е предложила изпълнение за цялото си задължение и не е поискала от съда да определи срока за това, съгласно чл. 87, ал. З, изр. 2 ЗЗД.

Решение № 1048 от 27.11.1997 г. на ВКС по гр. д. № 82/97 г., II г. о., докладчик съдията Капка Юстиниянова

Съдебна практика, бюлетин на ВКС на РБ, бр. 3 - 4/1998 г., стр. 18

чл. 1 ЗНасл., чл. 87, ал. 3 ЗЗД

Наследниците на лице, което е прехвърлило имот срещу задължение за гледане и издръжка, могат да предявят иск за разваляне на договора поради неизпълнение.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Съдът оставил без разглеждане иска на молителите като наследници на починалия прехвърлител за разваляне поради неизпълнение на алеаторен договор, сключен с нотариален акт № 35/83 г., приемайки, че искът се явява процесуално недопустим, тъй като ищците не са страни по договора и нямат правен интерес от неговото разваляне.
Изводът е незаконосъобразен.
Със смъртта на прехвърлителите на правото на собственост срещу издръжка и гледане настъпва прекратителното действие на договора. Ако са останали нереализирани вземания до момента на смъртта на прехвърлителя, които преминават върху неговите наследници, всеки от тях има основание да получи дробна част от тези вземания, съответстваща на наследствения му дял. В наследството се включва и правото на иск за разваляне на договора поради неизпълнение по отношение на неизправния длъжник в обем на притежаваните от наследника права, при което развалянето на договора поради неизпълнение ще се осъществи частично, съобразно дела на наследника. (Тълкувателно решение № 30/81 г. ОСГК на ВС).

Предполагам, че при Вас обстоятелствата са малко по-различни, има договор в полза на трето лице, що се отнася до гледането и издръжката на свекърва Ви, но така или иначе съществува вероятност договора да бъде развален поради неизпълнение.
Rara avis in terris
Аватар
bebitor
Активен потребител
 
Мнения: 1851
Регистриран на: 28 Мар 2007, 18:36
Местоположение: Пловдив, Русе

Re: Как да намерим покой?

Мнениеот eleni1964 » 05 Авг 2012, 22:24

Благодаря ,че има хора като Вас!!!
Благодаря ,че намерихте време да подадете ръка!
eleni1964
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 05 Авг 2012, 15:25

Re: Как да намерим покой?

Мнениеот eleni1964 » 19 Яну 2013, 13:23

Много моля за вашето мнение уважаеми юристи.
Проследявайки написанота по-горе все пак питам и следното:
Има ли дори и най-малка възможност гореспоменатия внук да продаде къщата без съглъсието на своята баба,която трябва ,но не гледа , или казано по-ясно да извърши продажба на къщата и???
Месеци след смъртта на баща си ,това същество се опитва да извърши продажбата чрез други лица и продължава да упражнява психически тормоз върху баба си чрез тези и други подобни действия!!!
Моля за съвет!!!
eleni1964
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 05 Авг 2012, 15:25

Re: Как да намерим покой?

Мнениеот sunrise » 22 Яну 2013, 15:39

Има вариант бабата да поиска разваляне на договора и да си получи къщата или част от нея обратно, ако внукът не се грижи за нея. Говорете с адвокат!
sunrise
Активен потребител
 
Мнения: 3612
Регистриран на: 04 Юни 2007, 14:34


Назад към Договор за издръжка и гледане


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron