начало

Митьо Очите остава окончателно в ареста Митьо Очите остава окончателно в ареста

Смяна на собственик на ЕТ

Казуси по търговско право. Търговска регистрация
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот velevaradka » 27 Юни 2018, 14:15

ЕТ, регистриран в Агенция Митници за варене на ракия и с всички редовни документи как може да я прехвърли на наследник, така че да не изгуби лиценза от Агенцията?
velevaradka
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 27 Юни 2018, 14:06

Re: Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот jhoro » 27 Юни 2018, 16:30

Здравейте! Хубаво питате, ама бива и да попрочетете малко. Не само по отношение на АМ, а изобщо...
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИРМА
Чл. 60. (1) Фирмата на едноличния търговец може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието му. Съгласието за прехвърлянето на фирмата трябва да бъде дадено съобразно чл. 15, ал. 1.
(2) Наследниците на едноличния търговец, които поемат предприятието, могат да запазят неговата фирма.
(3) В случаите по предходните алинеи към фирмата трябва да се добави името на новия собственик.
(4) (Прехвърлянето се вписва в търговския регистър.
Чл. 15. (1) Предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне.
(2) Когато се прехвърля цялото предприятие на търговско дружество, за прехвърлянето е необходимо решение, взето съгласно чл. 262п.
(3) При прехвърляне на предприятие, ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права. Кредиторите на търсими задължения са длъжни да се обърнат първо към отчуждителя на предприятието.
(4) Предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието.
(5) Ако страните се договорят изрично, предприятието може да се прехвърли и ако приобретателят изпълни задълженията по ал. 4.

Търговски закон

Конкретно по случая - лиценза е на предприятието (ЕТ), а не на собственика. Ако ЕТ не е закрито - лиценза не се губи.
jhoro
Потребител
 
Мнения: 756
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот velevaradka » 28 Юни 2018, 08:56

Благодаря за отговора! Интересното в случая е, че има консултация с адвокат, според който не може да се прехвърли ЕТ заедно с лиценза.
Чл. 138. Възникналите права по вписаната регистрация не могат да се прехвърлят и преотстъпват освен при преобразуване на търговско дружество по реда на Търговския закон. - Закон за виното и спиртните напитки
velevaradka
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 27 Юни 2018, 14:06

Re: Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот jhoro » 28 Юни 2018, 17:05

velevaradka написа:Благодаря за отговора! Интересното в случая е, че има консултация с адвокат, според който не може да се прехвърли ЕТ заедно с лиценза.
Чл. 138. Възникналите права по вписаната регистрация не могат да се прехвърлят и преотстъпват освен при преобразуване на търговско дружество по реда на Търговския закон. - Закон за виното и спиртните напитки

Не виждам никакво противоречие.
Да - Вие не можете да прехвърлите правата по регистрацията от едно ЕТ на друго ЕТ, ООД или каквото там. Но няма проблем да прехвърлите собствеността на ЕТ-то, барабар с всички активи и пасиви!
Чл. 261. (1) Търговските дружества могат да се преобразуват чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма.
(2) При всички форми на преобразуване преобразуващите се, приемащите и новоучредените дружества (участващите в преобразуването дружества) могат да бъдат от различен вид, доколкото закон не предвижда друго.
(3) Еднолично търговско дружество може да се преобразува и чрез прехвърляне на цялото си имущество на едноличния собственик, ако той е физическо лице.
jhoro
Потребител
 
Мнения: 756
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот zarba4 » 09 Фев 2019, 18:00

Направихме продажба на ЕТ от един собственик на друг собственик, също ЕТ.Сделката е вписана в ТР.
Новият собственик-Ет е с различен БУЛСТАТ.
Имаме договори за наем, сключени преди време с продадено то вече ЕТ. Също и лицензи, които са ни нужни, за да можем да развиваме дейността си.
Съответно уведомихме наемодателя, че имаме нов собственик на Ет и според него не е възможно да направим анекс към договора за наем, за да впишем новия собственик, защото това вече била съвсем различна фирма.
Същото твърдят и в институцията, където са ни издадени лицензите за дейността.
Не би ли трябвало всички договори и лицензи, които са издавани на продадено то вече ЕТ да се ползват със същата тежест и от новия собственик?
Моля, помогнете ми.
Не съм юрист и не знам как да се справя
zarba4
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 06 Авг 2009, 10:49

Re: Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот doudoned » 11 Фев 2019, 18:13

Първо следва да имате предвид, че ЕТ не е юридическо лице. Има един човек - физическо лице, на който е придадено качеството на търговец по силата на регистрацията. Макар и да има "фирма", това не е отделно лице, а си е едно и също физическо лице- човек, гражданин. Трябва да се разграничи и предприятието - това е съвкупността от права, задължения и фактически отношения, принадлежащи на фирмата на ЕТ. Предприятието на ЕТ може да се прехвърля и наследява, но това вече е чисто нова фирма, която придобива само правата, задълженията и фактическите отношения без да има какъвто и да идентитет между двете лица. Освен това всеки лиценз се издава и с оглед личността на собственика и управителя на едно търговско дружество, още повече по отношение на ЕТ. За издаването на даден лиценз, най-често има законови изисквания и пречки по отношение на собственика и управителя - да не е осъждан, да не е лишават от право да упражнява съответната дейност, да няма влезли в сила наказателни постановления за нарушения в дейността, да няма неизплатени публични задължения - данъци, осигуровки и пр. Ето защо при смяна на собствениците и управителите всеки лиценз се преиздава или може да бъде отказан след представяне на документи за новите лица. Няма как да продължите дейността с лиценза на старото ЕТ.
doudoned
Младши потребител
 
Мнения: 11
Регистриран на: 21 Сеп 2001, 10:04

Re: Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот jhoro » 11 Фев 2019, 21:20

doudoned написа:Първо следва да имате предвид, че ЕТ не е юридическо лице. Има един човек - физическо лице, на който е придадено качеството на търговец по силата на регистрацията. Макар и да има "фирма", това не е отделно лице, а си е едно и също физическо лице- човек, гражданин. Трябва да се разграничи и предприятието - това е съвкупността от права, задължения и фактически отношения, принадлежащи на фирмата на ЕТ. Предприятието на ЕТ може да се прехвърля и наследява, но това вече е чисто нова фирма, която придобива само правата, задълженията и фактическите отношения без да има какъвто и да идентитет между двете лица. Освен това всеки лиценз се издава и с оглед личността на собственика и управителя на едно търговско дружество, още повече по отношение на ЕТ. За издаването на даден лиценз, най-често има законови изисквания и пречки по отношение на собственика и управителя - да не е осъждан, да не е лишават от право да упражнява съответната дейност, да няма влезли в сила наказателни постановления за нарушения в дейността, да няма неизплатени публични задължения - данъци, осигуровки и пр. Ето защо при смяна на собствениците и управителите всеки лиценз се преиздава или може да бъде отказан след представяне на документи за новите лица. Няма как да продължите дейността с лиценза на старото ЕТ.

Дълъг пост, грамотен пост, но не мога да се съглася с написаното!
Да - ЕТ е физическо, а не юридическо лице. Но това не пречи същото ЕТ да бъде прехвърляно!
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИРМА
Чл. 60.
(1) Фирмата на едноличния търговец може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието му. Съгласието за прехвърлянето на фирмата трябва да бъде дадено съобразно чл. 15, ал. 1.
(2) Наследниците на едноличния търговец, които поемат предприятието, могат да запазят неговата фирма.
(3) В случаите по предходните алинеи към фирмата трябва да се добави името на новия собственик.
(4) Прехвърлянето се вписва в търговския регистър.

Както се вижда - в цитирания текст е направена разграничаване на понятията „фирма“ и „предприятие“. И изрично е посочено, че едното върви „в комплект“ с другото.
А след прехвърлянето - към предишното име на фирмата се добавя името на новия собственик.
jhoro
Потребител
 
Мнения: 756
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот doudoned » 12 Фев 2019, 14:11

Ставаше дума, че няма идентичност между субектите - те пак си остават физически лица. Субект на правото е този, който може да носи права и задължения, а ЕТ - това си е физическо лице. Фирмата на ЕТ е просто едно търговско наименование, за разлика от фирмата на търговските дружества, които са субекти, отделни от собствениците си и при тях фирмата е и наименование на отделен субект- ТД. След прехвърлянето на ЕТ носителят на права и задължения е друг - правоприемникът ФЛ /купувач, наследник и пр./ - различен правен субект. Няма как да им свърши работа за целта, която преследват - да продължат да ползват стария лиценз. /Умишлено пиша по-опростено, защото човекът казва, че не е юрист и иска да му се разясни на нормален език :-)/
doudoned
Младши потребител
 
Мнения: 11
Регистриран на: 21 Сеп 2001, 10:04

Re: Смяна на собственик на ЕТ

Мнениеот neutralen » 21 Фев 2019, 23:04

Лицензът е част от предприятието на Едноличния търговец. С прехвърлянето на предприятието се прехвърля и лиценза.
neutralen
Активен потребител
 
Мнения: 2590
Регистриран на: 12 Фев 2012, 22:03


Назад към Търговско право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron