начало

Призив: КСО да се промени заради безработните от кризата с Covid-19 Призив: КСО да се промени заради безработните от кризата с Covid-19

съсобствена земя

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


съсобствена земя

Мнениеот dimitrova05 » 07 Апр 2020, 20:37

Със сестрата на съпруга ми, който почина през 2014 г., сме съсобственици на 40 декара земеделска земя, наследена от тяхната майка. Земята е дадена под аренда. Със сестрата на съпруга ми не поддържам връзка след неговата смърт, но разбрах, че тя е продала своята 1/2 идеална част на арендатора през 2016 г. Като съсобственици не трябваше ли тя да предложи първо на мен да я закупя, или това важи само за жилищата? Защото аз имам желание да изкупя дела й. Може ли нещо да се направи в този случай, или всичко е приключило? Благодаря!
dimitrova05
Нов потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 09 Юни 2019, 23:29

Re: съсобствена земя

Мнениеот jhoro » 07 Апр 2020, 23:01

Можело е, но …
Чл. 33. Съсобственикът може да продаде своята част от недвижимия имот на трето лице само след като представи пред нотариуса писмени доказателства, че е предложил на другите съсобственици да купят тази част при същите условия и декларира писмено пред него, че никой от тях не е приел това предложение.
Ако декларацията по предходната алинея е неистинска или ако третото лице купи частта на съсобственика при условия, уговорени привидно във вреда на останалите съсобственици, заинтересованият съсобственик може да изкупи тази част при действително уговорените условия. Искът трябва да се предяви в двумесечен срок от продажбата.
Ако съсобственикът не плати дължимата поради изкупуването сума в месечен срок от влизането на решението в сила, това решение се счита обезсилено по право.
ЗС

Тук има и друг въпрос - дали наистина е налице продажба или дългосрочно отдаване под аренда?
jhoro
Активен потребител
 
Мнения: 1094
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: съсобствена земя

Мнениеот dimitrova05 » 08 Апр 2020, 11:50

Продажба има, като преди това земята е била под аренда. Да разбирам ли, че не мога да имам претенции, въпреки че нямам предложение от съсобственика за закупуване на частта му?
dimitrova05
Нов потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 09 Юни 2019, 23:29

Re: съсобствена земя

Мнениеот jhoro » 08 Апр 2020, 18:59

dimitrova05 написа:Продажба има, като преди това земята е била под аренда. Да разбирам ли, че не мога да имам претенции, въпреки че нямам предложение от съсобственика за закупуване на частта му?

Според мен сте имали право, но сте изпуснали срока.
jhoro
Активен потребител
 
Мнения: 1094
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: съсобствена земя

Мнениеот dimitrova05 » 08 Апр 2020, 19:08

Нямаше как да науча за продажбата - съсобственицата не ми говори, а арендаторът има интерес да стане едър земевладелец и да има повече земя. Интересува ме нарушен ли е тогава този текст от закона: чл. 33 "Съсобственикът може да продаде своята част от недвижимия имот на трето лице само след като представи пред нотариуса писмени доказателства, че е предложил на другите съсобственици да купят тази част при същите условия и декларира писмено пред него, че никой от тях не е приел това предложение."
dimitrova05
Нов потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 09 Юни 2019, 23:29

Re: съсобствена земя

Мнениеот jhoro » 08 Апр 2020, 20:23

Здравейте!
Първо - да уточня. Доколкото в този (и други форуми) не се прилага разпоредбата на чл. 313 - всички мнения и съвети трябва да се приемат и използват само като такива!
Моя съвет е- обърнете се към адвокат и/или нотариус. Може да сезирате и Нотариалната камара.

В цитирания Чл. 33. е казано, че се представят писмени доказателства. Не става дума за написан на „хвърчащ лист“ текст „предложих, но ми отказаха“, а за нотариална покана!
Наличието (или липсата) на такива документи може да се установи чрез проверка в служебния архив на нотариуса, изповядал сделката.
Чл. 4. (1) Всеки нотариус води:
1. общ регистър;
2. азбучен указател;
3. регистър за записване предаването за пазене, връщането и обявяването на саморъчните завещания, както и приемането и връщането на предадени за съхранение документи и книжа;
4. книга, образувана от нотариалните и други актове и документи, които подлежат на вписване;
5. книга, образувана от нотариални завещания и актове за отмяна на завещания;
6. книга за нотариалните покани, протестите, констативните протоколи и преписите от документи с удостоверено съдържание;
7. разносна книга.
(2) Общият регистър по ал. 1, т. 1 и книгите по т. 6 и 7 се пазят десет години, като при изтичане на срока подлежат на унищожаване след съгласуване със съответния държавен архив.
(3) Азбучният указател по ал. 1, т. 2, регистърът по т. 3 и книгите по т. 4 и 5 се пазят сто години, като при изтичане на срока подлежат на предаване за постоянно съхранение в съответния държавен архив.

Може да се потърси и отговорност от нотариуса
Опазване правата и интересите на страните
Чл. 25.
(1) Нотариусът е длъжен да опазва правата и интересите на страните, да ги упътва, да изяснява тяхната воля и фактическото положение, да ги запознае ясно и недвусмислено с правните последици и да не допуска пропуски или бавност в работата, които биха довели до накърняване на техните права.
(2) Преди съставяне на съответния акт нотариусът извършва проверка за наличието на наложена обезпечителна мярка по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(3) При всички нотариални удостоверявания във връзка с учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот нотариусът е длъжен да направи справка в базата данни и фондовете по чл. 19, ал. 2.
Чл. 19. (1) Нотариусът има право на свободен достъп в съдебните и административните служби и може да прави справки по дела и преписки, както и да иска копия, преписи и документи и да получава сведения и удостоверения с предимство.
(2) Нотариусът има право на достъп до Националната база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и до Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - "Национален регистър на българските лични документи", при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.
Доколкото в форума не се прилага разпоредбата на чл. 313 - всички мнения и съвети трябва да се приемат и използват само като такива!
jhoro
Активен потребител
 
Мнения: 1094
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: съсобствена земя

Мнениеот teogeo » 08 Апр 2020, 21:52

jhoro написа:Здравейте!
Първо - да уточня. Доколкото в този (и други форуми) не се прилага разпоредбата на чл. 313 - всички мнения и съвети трябва да се приемат и използват само като такива!
Моя съвет е- обърнете се към адвокат и/или нотариус. Може да сезирате и Нотариалната камара.

В цитирания Чл. 33. е казано, че се представят писмени доказателства. Не става дума за написан на „хвърчащ лист“ текст „предложих, но ми отказаха“, а за нотариална покана!
Наличието (или липсата) на такива документи може да се установи чрез проверка в служебния архив на нотариуса, изповядал сделката.
Чл. 4. (1) Всеки нотариус води:
1. общ регистър;
2. азбучен указател;
3. регистър за записване предаването за пазене, връщането и обявяването на саморъчните завещания, както и приемането и връщането на предадени за съхранение документи и книжа;
4. книга, образувана от нотариалните и други актове и документи, които подлежат на вписване;
5. книга, образувана от нотариални завещания и актове за отмяна на завещания;
6. книга за нотариалните покани, протестите, констативните протоколи и преписите от документи с удостоверено съдържание;
7. разносна книга.
(2) Общият регистър по ал. 1, т. 1 и книгите по т. 6 и 7 се пазят десет години, като при изтичане на срока подлежат на унищожаване след съгласуване със съответния държавен архив.
(3) Азбучният указател по ал. 1, т. 2, регистърът по т. 3 и книгите по т. 4 и 5 се пазят сто години, като при изтичане на срока подлежат на предаване за постоянно съхранение в съответния държавен архив.

Може да се потърси и отговорност от нотариуса
Опазване правата и интересите на страните
Чл. 25.
(1) Нотариусът е длъжен да опазва правата и интересите на страните, да ги упътва, да изяснява тяхната воля и фактическото положение, да ги запознае ясно и недвусмислено с правните последици и да не допуска пропуски или бавност в работата, които биха довели до накърняване на техните права.
(2) Преди съставяне на съответния акт нотариусът извършва проверка за наличието на наложена обезпечителна мярка по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(3) При всички нотариални удостоверявания във връзка с учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот нотариусът е длъжен да направи справка в базата данни и фондовете по чл. 19, ал. 2.
Чл. 19. (1) Нотариусът има право на свободен достъп в съдебните и административните служби и може да прави справки по дела и преписки, както и да иска копия, преписи и документи и да получава сведения и удостоверения с предимство.
(2) Нотариусът има право на достъп до Националната база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и до Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - "Национален регистър на българските лични документи", при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.


Ти пак ли пишеш врели-некипели? Нотариусът не е длъжен да изисква декларации по чл. 33 от ЗС, нормата не е от императивен характер и не може да откаже да изповяда сделката, ако не са представени писмени декларации.
Аватар
teogeo
Активен потребител
 
Мнения: 1521
Регистриран на: 15 Юли 2009, 22:28

Re: съсобствена земя

Мнениеот teogeo » 08 Апр 2020, 22:01

P.S. И другото не е вярно. Няма изискване за нотариална или друга заверка на поканата. И по телепоща става, а после подписва декларация (за която си носи отговорност по чл. 313 от НК), че предложението му не е прието.
Аватар
teogeo
Активен потребител
 
Мнения: 1521
Регистриран на: 15 Юли 2009, 22:28

Re: съсобствена земя

Мнениеот kalahan2008 » 09 Апр 2020, 10:34

jhoro написа:
dimitrova05 написа:Продажба има, като преди това земята е била под аренда. Да разбирам ли, че не мога да имам претенции, въпреки че нямам предложение от съсобственика за закупуване на частта му?

Според мен сте имали право, но сте изпуснали срока.

Срокът за оспорване тече от узнаването - трайна съдебна практика.
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3550
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: съсобствена земя

Мнениеот ivan_lawyer » 09 Апр 2020, 11:30

Калахан е прав - за съжаление - има такава практика, сега - казвам - за съжаление, защото в Европейското право такъв член - не съществува (както не се срещат и други типични наши неща - там Договор за гледане и издръжка, доста особености имаме).
ivan_lawyer
Активен потребител
 
Мнения: 4870
Регистриран на: 25 Мар 2008, 17:46

Re: съсобствена земя

Мнениеот juniorlawyer » 09 Апр 2020, 11:47

Преглагам да погледнете Тълкувателно решение № 50 от 1.VI.1956 г., ОСГК, докладчик Трайко Лазаров :wink:
juniorlawyer
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 09 Апр 2020, 11:43

Re: съсобствена земя

Мнениеот jhoro » 09 Апр 2020, 15:46

kalahan2008 написа:Срокът за оспорване тече от узнаването - трайна съдебна практика.

Тоест - не е ограничен във времето? Дали - Робинзон Крузо - завръщайки се след 28 години и чак тогава узнавайки ... нещо си, е запазил правата си?
ivan_lawyer написа:Калахан е прав - за съжаление - има такава практика, сега - казвам - за съжаление, защото в Европейското право такъв член - не съществува.

Доколкото знам, в България (и ЕС като цяло) все още действа нормативна юридическа система, а не казусната такава, като в САЩ.

Пп. Има подобна тема, макар и от преди доста време - Продажба на дял, но там става дума за продажба между съсобственици.

Колкото до заобикалянето на забрани - българския анти-юридически гений е непобедим!
Помня, как преди време се продаваше имущество, при забрана. Създаваше се едно ООД, като двете страни влизаха с дялове. Едната - с апортна вноска (имуществото), другата - с пари. После се разделяха - с разменени дялове!
Бързо, лесно, вкусно! :D
Доколкото в форума не се прилага разпоредбата на чл. 313 - всички мнения и съвети трябва да се приемат и използват само като такива!
jhoro
Активен потребител
 
Мнения: 1094
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: съсобствена земя

Мнениеот kalahan2008 » 09 Апр 2020, 21:29

jhoro написа:
kalahan2008 написа:Срокът за оспорване тече от узнаването - трайна съдебна практика.

Тоест - не е ограничен във времето? Дали - Робинзон Крузо - завръщайки се след 28 години и чак тогава узнавайки ... нещо си, е запазил правата си?

За такива случаи законодателят е измислил института на придобивната давност. Няма да подсказвам дали е 5 или 10 г., някои хора сами трябва да седнат и да попрочетат.
jhoro написа:Доколкото знам, в България (и ЕС като цяло) все още действа нормативна юридическа система, а не казусната такава, като в САЩ.

На теория е така, но на практика - не съвсем. Всеки практикуващ юрист го знае.
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3550
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: съсобствена земя

Мнениеот aztest » 10 Апр 2020, 10:16

Първо проверете дали наистина е продажба или договор за дарение. Лично аз не съм видял някой да продава идеални части, обикновенно се прави с договор за дарение. Тогава може и без съгласието на останалите съсобственици. По принцип се ползва това заобикаляне на ограниченията при продажба, защото най-често роднините са скарани.
aztest
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 28 Дек 2019, 08:39

Re: съсобствена земя

Мнениеот jhoro » 10 Апр 2020, 16:32

kalahan2008 написа:На теория е така, но на практика - не съвсем. Всеки практикуващ юрист го знае.

За съжаление!
И докато тук, по форумите - можем да си пишем каквото искаме, без особени правни последици - в живия живот нещата са по-сериозни!
Станах като Мечо Пух - „Понякога седя и си мисля, а понякога ... просто си седя“!
Изобщо - не мога да приема физическо разпореждане с идеални части! По определение „идеална част от имот“ е лимитирано право на собственост върху целия обект. За разлика от реалната част - тази, която е индивидуализирана с площ, граници и съседи. Продавайки 1/2 идеална част от земята - коя точно част става собственост на купувача? Или той ще може да владее, стопанисва и обработва целия имот?

В този ред на мисли - поставен съм пред следния казус (по юридически), а иначе - козунак.
Същия се явява част от съпружеската имуществена общност - понеже е придобит (закупен) по време на брака. Поради това - аз и съпругата ми притежаваме по 1/2 идеални части от него.
Въпроса ми е - коя точно част е моята, че да я изям???
jhoro
Активен потребител
 
Мнения: 1094
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: съсобствена земя

Мнениеот teogeo » 10 Апр 2020, 16:51

jhoro написа:
kalahan2008 написа:На теория е така, но на практика - не съвсем. Всеки практикуващ юрист го знае.

За съжаление!
И докато тук, по форумите - можем да си пишем каквото искаме, без особени правни последици - в живия живот нещата са по-сериозни!
Станах като Мечо Пух - „Понякога седя и си мисля, а понякога ... просто си седя“!
Изобщо - не мога да приема физическо разпореждане с идеални части! По определение „идеална част от имот“ е лимитирано право на собственост върху целия обект. За разлика от реалната част - тази, която е индивидуализирана с площ, граници и съседи. Продавайки 1/2 идеална част от земята - коя точно част става собственост на купувача? Или той ще може да владее, стопанисва и обработва целия имот?

В този ред на мисли - поставен съм пред следния казус (по юридически), а иначе - козунак.
Същия се явява част от съпружеската имуществена общност - понеже е придобит (закупен) по време на брака. Поради това - аз и съпругата ми притежаваме по 1/2 идеални части от него.
Въпроса ми е - коя точно част е моята, че да я изям???


чл. 34 от ЗС, чл. 32, ал. 2 от ЗС.
Аватар
teogeo
Активен потребител
 
Мнения: 1521
Регистриран на: 15 Юли 2009, 22:28

Re: съсобствена земя

Мнениеот vili_spasova » 10 Апр 2020, 17:44

jhoro написа:В този ред на мисли - поставен съм пред следния казус (по юридически), а иначе - козунак.
Същия се явява част от съпружеската имуществена общност - понеже е придобит (закупен) по време на брака. Поради това - аз и съпругата ми притежаваме по 1/2 идеални части от него.
Въпроса ми е - коя точно част е моята, че да я изям???


Жоро....значи, за начало СИО е бездялова, никой от съпрузите не притежава конкретна идеална част и не може да се прекратява с делба. Или сядате заедно и заедно си хапвате козуначето, или първо развод, делба и тнт. Ако си я обичаш, но си държиш на козуначето - режим на разделност или договорен режим. Има и други начини, ама са гадни.

Здраве желая на Всички и нека силата бъде с Вас.
http://www.audibg.com

Не си въобразявай!
vili_spasova
Потребител
 
Мнения: 743
Регистриран на: 05 Дек 2007, 16:16
Местоположение: София

Re: съсобствена земя

Мнениеот kalahan2008 » 10 Апр 2020, 18:18

jhoro написа:В този ред на мисли - поставен съм пред следния казус (по юридически), а иначе - козунак.
Същия се явява част от съпружеската имуществена общност - понеже е придобит (закупен) по време на брака. Поради това - аз и съпругата ми притежаваме по 1/2 идеални части от него.
Въпроса ми е - коя точно част е моята, че да я изям???

Този козунак изобщо не е СИО - чл. 22, ал. 2 СК: Лични са движимите вещи, придобити от единия съпруг по време на брака, които му служат за обикновено лично ползване, за упражняване на професия или на занаят.
Който го е купил - негов си е.
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3550
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: съсобствена земя

Мнениеот jhoro » 10 Апр 2020, 20:03

Цитирания казус беше ... меко казано - майтап! Но пък вие - продължавате с бисерите!
vili_spasova написа:... за начало СИО е бездялова, никой от съпрузите не притежава конкретна идеална част ...

Идеалните части затова са „идеални“, щото няма конкретика! А не щото са ... перфектни!

kalahan2008 написа:Този козунак изобщо не е СИО - чл. 22, ал. 2 СК: Лични са движимите вещи, придобити от единия съпруг по време на брака, които му служат за обикновено лично ползване, за упражняване на професия или на занаят.

Тъй де, ама покупката е направена с общи средства, с персонално недоказуем произход! В брой (кеш или на ръка), а не по банков път!
kalahan2008 написа:Който го е купил - негов си е.

Тоест - бития си е бит, изяденото ... благодаря за почерпката! :lol:
jhoro
Активен потребител
 
Мнения: 1094
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: съсобствена земя

Мнениеот kalahan2008 » 11 Апр 2020, 10:22

jhoro написа:Тъй де, ама покупката е направена с общи средства, с персонално недоказуем произход! В брой (кеш или на ръка), а не по банков път!

Съгласно СК паричните средства не са СИО, а са лични.
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3550
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53


Назад към Съсобственост и делба


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron