начало

Съдът във Варна отказа да екстрадира украинец заради военното положение в родината му Съдът във Варна отказа да екстрадира украинец заради военното положение в родината му

Какво означава незастроено подпокривно пространство?

Дискусии и казуси в областта на административното право и процес
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Какво означава незастроено подпокривно пространство?

Мнениеот ivanov_p » 27 Яну 2023, 10:04

18. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) "Разгъната застроена площ" е сборът от застроените площи на всички надземни етажи на основното и допълващото застрояване. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите.


В Смисъла на този параграф какво означава незастроено подпокривно пространство, което не би влязло в РЗП? Нормално е това да е таван в който няма жилищни или други помещения, като при това положение в РЗП ще влезе стълбищната площадка. Въпросът ми е свързан с това, че някъде четох за височина от 160 см. в най-високата точка на покрива от пода на тавана, като допълнително изискване площта да не бъде включена в РЗП, което не се среща в ЗУТ или Наредба 7, а и само по себе си е глупаво, като се имат предвид както биологически фактори като височина на човек, така и други норми определящи наклоните на скатните покриви, вкл. и самите ЗУТ и Наредбата, определящи височина от 4,5 м.
Та някой чел/чувал ли е за подобна или друга височина, която да определя подпокривното пространство като незастроено?
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 4110
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: Какво означава незастроено подпокривно пространство?

Мнениеот guest1 » 27 Яну 2023, 20:59

Здравейте!
Къде точно видяхте термина "незастроено"?

Няма такова нещо, като "незастроено пространство" - има незастроен имот, в който няма нищо, никакво строителство.
Ако съвременната наука спре да търси нови източници, а се насочи към преобразуване на някои черти на хората, като простотия, злоба, глупост, арогантност - думите „недостиг на енергия“ ще бъдат забравени!
guest1
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 07 Май 2021, 01:34

Re: Какво означава незастроено подпокривно пространство?

Мнениеот kalahan2008 » 28 Яну 2023, 11:16

В чл. 9, ал. 2 от Наредба 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони е дадена дефиниция на "застроена площ", там е посочено и кое не се включва в нея:
Застроена площ в урегулиран имот е площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж на сградите, вкл. площта на проветрителните шахти и проходите в тези очертания. В застроената площ не се включват наддаването над цокъла на сградите, терасите, външните стълби и стълбищните площадки,басейните, рампите, гаражите и другите елементи с височина до 1,2 м от средното ниво на прилежащия терен.

В чл. 10, ал. 2 от наредба № 7 е посочено:
В разгънатата застроена площ по ал. 1 се включват и целите площи на балкони, лоджии и тераси в надземните етажи, измерени по външните им очертания, както и застроените площи в подпокривните пространства на сградите.

В § 2 от ДР на Наредба 7 са дадени още дефиниции за застроена площ:
Застроена площ на самостоятелни обекти в сградите (жилища, магазини, ателиета, кабинети, офиси и др. п.) е площта, ограничена от външните конструктивни очертания на външните ограждащи стени на обекта и осовите линии на разделителните стени към съседните обекти или към общите помещения в сградата. Към застроената площ на обекта (жилище и др.п.) се прибавя цялата площ на лоджиите и балконите, измерена по външните им конструктивни очертания.
(2) Застроена площ на жилище (или на друг обект), разположено на повече от един етаж, е сборът от застроените площи на отделните му етажи, вкл. площта на стълбищата в тях.
(3) Когато външната стена е с прозорци, балкони или лоджии, към застроената площ на обекта се включва цялата й дебелина. Когато външната стена е без прозорци, балкони или лоджии, към застроената площ се включва само половината от дебелината на стената, а останалата част от външната стена се причислява като обща част на сградата.


Според мен под "застроените площи в подпокривните пространства на сградите" се разбира площта на подпокривните пространства на сградите, които представляват общи части по предназначение.
Трайно установената съдебна практика на ВС и ВКС, обективирана в Тълкувателно решение № 34 от 15.08.1983 г. по гр. дело № 11/83 на ОСГК, Тълкувателно решение № 96 от 16.11.1971 г. на ВС, Решение № 1858 от 31.07.1974 г. по гр. дело № 146/74 г. на I ГО на ВС, Решение № 1135/8.08.1961 г по гр. дело № 3481/61 г. на I ГО на ВС, Решение № 173 от 21.05.2009 г. по гр. дело № 2562/2008 г. на Четвърто ГО на ВКС, както и Решение № 141 от 23.09.2013 г. на ВКС по гр. д. № 507/2012 г., I г. о., ГК и др., е дала тълкуване на въпроса обща част ли е таванското помещение в сграда, в която етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, може ли да се прехвърли собствеността върху таванско помещение, което има височина между пода и покрива му и може да се ползва за живеене, както и има ли значение дали таванското помещение е преустроено в жилище по одобрен архитектурен проект и кои строителни правила и норми следва да бъдат съобразени при извършване на преценка за обособяване на самостоятелния обект - тези към момента на изграждането или тези, действащи към момента на предявяване на иска. По начало подпокривното пространство /таванът/ на сгради, притежавани в етажна собственост, когато не е изградено като жилище, ателиета, стаи за творческа дейност, тавански складови помещения или други отделни обекти или сервизни помещения към тавана, представлява обща част на сградата. Тази обща част може да бъде такава по своето естество или по предназначение, в зависимост от това дали отговаря на строителните правила и норми за нужна височина и обем, за да се изградят самостоятелни обекти /сервизни помещения/ или не. Когато подпокривното пространство (таван) или част от него няма нужната височина,
площ и обем, нито има достъп до него от нормална стълба и е неизползуваемо освен за изолация между последната етажна плоча и покрива и за излаз към него, то представлява обща част по естеството си. В противен случай то е обща част по предназначение. Когато подпокривното пространство /таванът/ е обща част, същото не може да бъде предмет на прехвърлителни сделки или на съдебна делба, нито да бъде придобивано по давност, преди да е било променено предназначението му /ТР № 34 от 15.08.1983 г. на ОСГК на ВС/. Разпоредбата на чл. 38 от ЗС е императивна, което означава, че общите части възникват по силата на закона - с факта на възникване на етажната собственост, при което не е необходимо изрично волеизявление на собственика на отчуждавания индивидуален жилищен обект. Отчуждителят на индивидуалния жилищен обект не може по своя воля да изключи определени общи части от общите части на сградата и да им придаде характер на индивидуална собственост. Преустройството и изграждането на отделни обекти или сервизни помещения в подпокривното пространство (таванът) може да стане по съгласие на всички етажни собственици при спазване на законните изисквания за извършване преустройството.
Съгласно Тълкувателно решение № 34 от 15.VIII.1983 г. по гр. д. № 11/83 г. на ВС, ОСГК, подпокривното пространство (таванът) на сгради, притежавани в етажна собственост, когато не е изградено като жилища, ателиета, стаи за творческа дейност, тавански складови помещения или други отделни обекти или сервизни помещения към такива, е обща част от сградата. Подпокривното пространство (таванът) - обща част от сградата, който има нужната височина, пространство, обем, до който има нормален достъп от стълба и от което могат при спазване съответните законни изисквания да се изградят отделни обекти или сервизни помещения към обектите в долните етажи, е обща част по предназначение. Преустройството и изграждането на отделни обекти или сервизни помещения може да стане по съгласие на всички етажни собственици при спазване на законните изисквания за извършване преустройството. Когато подпокривното пространство (таван) или част от него няма нужната височина, площ и обем, нито има достъп до него от нормална стълба и е неизползуваемо освен за изолация между последната етажна плоча и покрива и за излаз към него, то представлява обща част по естеството си. Предназначението му не може да се променя. Подпокривното пространство (таванът), който е обща част от сградата, не може да бъде обект на прехвърлителни сделки и съдебна делба, нито да се придобива с давностно владение, докато не бъде променено предназначението му. Отделните етажни собственици не могат да извършват разпоредителни действия със своята идеална част от него.
Съгласно Решение № 118 от 7.01.2015 г. на ВКС по гр. д. № 3138/2014 г., II г. о., ГК:
„Общите части на сграда, в режим на етажна собственост, определяни като такива по предназначение или по естеството си, макар и да нямат самостоятелно значение и следват главната вещ, могат да бъдат предмет на съдебна делба, доколкото са обособени като самостоятелни обекти в подпокривното пространство, без то да е загубило изцяло или отчасти характера на обща част по предназначение. Така, когато подпокривното пространство е обща част по предназначение, т. е. има нужната височина, обем и в него могат да се изградят спомагателни помещения на всеки един от собствениците на обекти в етажната собственост, или има изградени такива, те могат да преминат в самостоятелна собственост на някои от собствениците или трети лица или да се придобият по давност.
Критериите за преценка на характера и естеството на подпокривното пространство изцяло или отчасти като обща част, са както фактически, така и юридически. Фактическите се базират на данните за актуално /към момента на търсената правна защита/ състояние на подпокривното пространство, данните, при изградени обекти на собственост, към кой момент са изградени и налице ли е съгласие - явно или мълчаливо от страна на собствениците на обекти в етажната собственост по отношение на извършеното преустройство, а юридическите - на съответствието на изградените обекти с действащите към момента на изграждане СПН /подзаконови нормативни актове/."
Съгласно Тълкувателно решение № 3 от 28.06.2017 г. на ВКС по т. д. № 3/2014 г., ОСГК, ако към момента на сключване на сделката инвестиционен проект не е изготвен и не е одобрен, договорът за покупко-продажба е действителен, но неговият вещен ефект ще настъпи след осъществяването на останалите елементи от фактическия състав на придобиването: обособяването на реално определената част, като отделна вещ, или като придадена част към друга отделна вещ, съгласно сключения договор, и одобрения инвестиционен проект при спазване на строителните правила и норми.
Съгласно чл. 202 от ЗУТ правни сделки за прехвърляне на реално определени части от съсобствена сграда, жилище или друг обект могат да се извършват, само ако обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти. Разпоредбата на чл. 202 ЗУТ не въздига инвестиционния проект като елемент, определящ съдържанието на правните последици, а като елемент, чието проявление е необходимо, за да се осъществи правното действие на сделката.
Правна невъзможност за обособяване на реално определена част от недвижим имот (сграда, жилище или други обекти) е налице, когато при сключване на сделката съществува непреодолима правна пречка да бъде одобрен инвестиционен проект за обособяване на тази част.

Съгласно Закона за благоустройството на населените места в Княжество България Закона за благоустройството на населените места в Княжество България (Обн., ДВ, бр. 67 от 1905 г., отм., ДВ, бр. 117 от 31.05.1941 г.) е допустимо изграждане на жилища при определените в чл. 63 условия. Това включва изискването за минимална височина на жилището от 2,50 метра. Съгласно чл. 39 от закона всички строителни работи в княжеството стават след формално строително разрешение, а съгласно чл. 43, ал. 3 от същия закон всички видове държавни, окръжни, общински, духовни и всички от обществен характер частни или корпоративни строения се извършват винаги по утвърдени от Министерството на Обществените Сгради, Пътищата и Съобщенията проекти и други книжа. Съгласно чл. 69, ал. 1 от същия закон проекти за каквито и да било строежи се съставят и прилагат, а самите строения в градовете: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен и Видин, се извършват от техници с признато средно или висше техническо образование, според значението на плановете или постройките. Съгласно чл. 70 планове, проекти, снимки, експертни заключения и други книжа от технико-строително естество имат законна валидност, само когато са подписани от лице с признато и оповестено по горния начин завършено висше и средно техническо образование.
Съгласно чл. 52 от Наредбата за застрояване на ст. София (Обн., ДВ, бр. 65 от 22.06.1934 г.) всяко жилище (апартамент) трябва да има най-малко: една стая, антре или вестибюл, клозет, кухня, избено или таванско помещение, разстоянието от най-отдалеченото жилище до стълбата не може да бъде повече от 15 метра. Съгласно чл. 57, б. „а“ от Наредбата най-малката светла височина на помещенията за вътрешната строителна част в помещенията за живеене е 2,90 м.
Съгласно чл. 50 от Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство (обн., ДВ, бр. 69 от 02.09.1977 г. и бр. 70 от 06.09.1977 г., отм., бр. 48 от 26.05.1995 г., в сила от 26.07.1995 г.) жилищните помещения, ателиетата, стаите за творческа работа и др. в подпокривното пространство, изграждани съгласно чл. 63, трябва да имат светла височина за 50% от площта им най-малко 2,30 м, а в най-ниската им част - най-малко 1,50 м.
Съгласно чл. 72, ал. 3 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Обн. - ДВ, бр. 3 от 2004 г.) жилищните помещения във вилни сгради и в подпокривното пространство на жилищни сгради трябва да имат светла височина най-малко 2,30 м в 50 на сто от площта им и най-малко 1,50 м в най-ниската им част.
Съгласно чл. 72, ал. 3 от сега действащия текст на Наредба № 7 (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2022 г., в сила от 22.11.2022 г.) светлата височина на жилищните помещения в нови жилищни сгради и сгради със смесено предназначение трябва да бъде най-малко 2,60 м. При преустройства и реконструкции на съществуващи сгради се допуска намаляване на минималната светла височина на жилищните помещения с до 10 на сто.
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3954
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Какво означава незастроено подпокривно пространство?

Мнениеот guest1 » 28 Яну 2023, 13:47

kalahan2008, изписал си толкова текст, а не си разбрал основното.
Авторът се намира в „3D“ - пита за „пространство“, а ти му обясняваш „в 2D“ - говорейки за площи! Без значение (само) Застроена, Разгънатата или Сгъната Застроена Площ!

ivanov_p написа:Нормално е това да е таван в който няма жилищни или други помещения, като при това положение в РЗП ще влезе стълбищната площадка.

Не, не е нормално в таван/подпокривно пространство - в където „няма жилищни или други помещения“ - да има стълбищна площадка.
В такива случаи достъпа е или отвън, или чрез ревизионна/таванска стълба.
Изображение
Ако съвременната наука спре да търси нови източници, а се насочи към преобразуване на някои черти на хората, като простотия, злоба, глупост, арогантност - думите „недостиг на енергия“ ще бъдат забравени!
guest1
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 07 Май 2021, 01:34

Re: Какво означава незастроено подпокривно пространство?

Мнениеот ivanov_p » 28 Яну 2023, 16:15

Благодаря Калахан.
В случая говорим за едно недомислие. В ЗУТ преди 2012 г.:

"Разгъната застроена площ" е сборът от застроените площи на всички етажи на основното и допълващото застрояване на и над терена. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите, когато са предвидени за жилища, ателиета и кабинети. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите.

След: "Разгъната застроена площ" е сборът от застроените площи на всички надземни етажи на основното и допълващото застрояване. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите.

В широк смисъл няма как да има подпокривно пространство ако няма покрив, но тук говорим за пространството ограничено от таванната плоча на последния етаж и покривната конструкция, наречено подпокривно. В старата редакция този обем се приема за застроен при всички обстоятелства, като застрояването се дели на такова за жилищни нужди - апартаменти, ателиета и тавани, които влизат в РЗП и други застроени обекти - складови, сушилни и др., които не влизат в ЗРП. Новата редакция включва всички застроени площи в ЗРП, което вече разделя подпокривното пространство на застроено и незастроено. Това е така защото иначе в ЗРП щеше да се включва цялото подпокривно пространство. Не трябва да забравяме, че промените са правени при ГЕРБ, които хабер от понятие си нямат от правилата на нормотворчеството и изказа, но все пак подобна промяна би лишила сградите от един етаж, защото обикновено покрива е равен на последния, а Кинта ще отиде в него.

Практическата страна на питането е дали в ЗРП ще влезе подпокривното пространство, което не е застроено в отделни обекти, т.е. няма разделителни стени, но има достатъчна височина и достъп? В тълкувателните се говори за "нормална стълба", което не мяза много на правен термин, но би трябвало да визира такава по съществуващите норми по която да могат да се качват всички. Не е коментиран асансьор, който по принцип се извежда над покрива и може да има спирка в подпокривното. Така или иначе до подпокривното не може да няма достъп, пожарникарите ще се сърдят, наред с параджиите.
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 4110
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: Какво означава незастроено подпокривно пространство?

Мнениеот kalahan2008 » 28 Яну 2023, 17:44

guest1 написа:kalahan2008, изписал си толкова текст, а не си разбрал основното.
Авторът се намира в „3D“ - пита за „пространство“, а ти му обясняваш „в 2D“ - говорейки за площи! Без значение (само) Застроена, Разгънатата или Сгъната Застроена Площ!

Не, умнико, питането е за "площи в подпокривното пространство на сградите". ivanov_p не пита за "пространство в подпокривното пространство". Мога да се оправям и сам из измеренията на Евклидовото пространство.
ivanov_p, в синтезиран вид:
Съгласно В § 5, т. 51 ЗУТ "Тавански етаж" е етажът, разположен в подпокривното пространство и ограничен частично или цялостно от покривните плоскости.
Съгласно 102, ал. 3 от Наредба 7 в подпокривното пространство на жилищните сгради могат да се изграждат жилища, ателиета и за обитателите на сградите - стаи-кабинети за индивидуална творческа дейност. Те представляват самостоятелни обекти и несъмнено представляват "застроена площ". По принцип за тях трябва да има одобрени строителни книжа (инвестиционен проект+разрешение за строеж).
Освен това в подпокривното пространство може да има и тавански помещения, които са принадлежност към апартаментите - чл. 37 ЗС. Те представляват "сервизни" или "складови" помещения. Съгласно чл. 40, ал. 1 ЗУТ всяко жилище трябва да има самостоятелен вход, най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение, което може да бъде в жилището или извън него. Чл. 110, ал. 1 от Наредба 7 повтаря това изискване.
И в този случай несъмнено става въпрос за "застроена площ в подпокривното пространство". Става въпрос за случаите, когато подпокривното пространство (разположено между покрива и таванската плоча) е разделено със стени на отделни складови помещения, които обаче нямат статут на самостоятелни обекти, а са само принадлежности към такива. Тези тавани могат да се обособяват като самостоятелни обекти, само ако отговарят на строителните норми. Те по принцип не са общи части, но могат да бъдат и такива, ако така е уговорено /чл. 38, ал. 2 ЗС/.
Третата хипотеза е при която подпокривното пространство представлява общи части. Мисля, че само за нея може да има колебание дали е застроена площ или не.
Така с Тълкувателно решение № 34/83 год. ОСГК на ВС дава разяснения по приложение на чл.37-38 ЗС, като се прима , че „подпокривното пространство /таванът/ на сгради, притежавани в етажна собственост, когато не е изградено като жилища, ателиета, стая за творческа дейност, тавански складови помещения или други отделни обекти или сервизни помещение към такива, е обща част на сградата“.
Подпокривното пространство е обща част по предназначение в случаите, когато има нужната височина, пространство, обем, нормален достъп от стълба и когато, при спазване изискванията на действащи СПН, в това пространство могат да се обособят /при съгласие на собствениците на обекти в етажната собственост/ и изградят отделни обекти или сервизни помещения към обектите на етажната собственост. Ако подпокривното пространство няма нужната височина, площ и обем , нито може да бъде осигурен нормален достъп от стълба и е неизползваемо освен за изолация между последната етажна плоча и покрива, то същото е обща част по естеството си - Решение № 118 от 07.01.2015 г. по гр.д. № 3138/2014 г. на ВКС, II г.о.

В § 5, т. 38 ЗУТ е дадена дефиниция на "строеж" - "Строежи" са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация, реконструкция по автентични данни по смисъла на чл. 74, ал. 1 от Закона за културното наследство и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението.

В съдебната практика (а и в чл. 38 ЗС) е посочено, че подпокривното пространство може да е общи части по предназнаение или по своето естество. Касае се за тази част от таванското пространство /част или цялото/, в което няма обособени самостоятелни обекти /жилища, ателиета и стаи-кабинети за индивидуална творческа дейност/ или тавански складови помещения - принадлежност към други самостоятелни обекти.
В този случай, ако пространството отговаря на строителните изисквания за височина, площ, обем и достъп от стълба, то е общи части по предназначение и може да се обособи в самостоятелни обекти или тавански сервизни помещения. Ако не отговаря на тези изисквания, то е общи части по естеството си и не може да се обособи в самостоятелни обекти.
В тази връзка според мен "незастроено подпокривно пространство" е само това, което е общи части по своето естество и което не може да се обособи като самостоятелни обекти /жилища, ателиета или стаи-кабинети за индивидуална творческа дейност/ или в складови тавански помещения, т.е. такова пространство, което не отговаря на строителните изисквания и не разполага с нужната височина, пространство, обем и нормален достъп от стълба.
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3954
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Какво означава незастроено подпокривно пространство?

Мнениеот guest1 » 28 Яну 2023, 19:39

kalahan2008 написа:Не, умнико, питането е за "площи в подпокривното пространство на сградите". ivanov_p не пита за "пространство в подпокривното пространство". Мога да се оправям и сам из измеренията на Евклидовото пространство..

Дали?
ivanov_p написа:В Смисъла на този параграф какво означава незастроено подпокривно пространство, което не би влязло в РЗП?
Ако съвременната наука спре да търси нови източници, а се насочи към преобразуване на някои черти на хората, като простотия, злоба, глупост, арогантност - думите „недостиг на енергия“ ще бъдат забравени!
guest1
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 07 Май 2021, 01:34

Re: Какво означава незастроено подпокривно пространство?

Мнениеот ivanov_p » 28 Яну 2023, 21:27

В тази връзка според мен "незастроено подпокривно пространство" е само това, което е общи части по своето естество и което не може да се обособи като самостоятелни обекти /жилища, ателиета или стаи-кабинети за индивидуална творческа дейност/ или в складови тавански помещения, т.е. такова пространство, което не отговаря на строителните изисквания и не разполага с нужната височина, пространство, обем и нормален достъп от стълба.


Проблемът е, че при тази насока на тълкуване се прилагат правила за нещо, което е съвсем различно от друго. Всички тези тълкувателни решения са дадени по дела за своене и разглеждат хипотезите свързани с него, а ние говорим за съвсем различно. Напр. как се съчетава "нужната височина", която е определена за жилищни помещения до 230 см. с другата, от 4,5 м. за кота било над кота корниз? Или достъпа до тавана по противопожарни норми и за обслужване на инсталации с това да няма нормална стълба?
Ако продължим в същия дух с всеки проект по който е предвидено неизползваемо подпокривно пространство да се представя и техническа експертиза, че то не може да стане обща част по естество при никакви обстоятелства, т.е. задължително да не могат да се получат помещения с височина 230+, но какво правим след като сме задължени да покрием калкана, или спазим общ вид на улица? Изискванията за "обща част по предназначение" съвкупно ли действат или е достатъчно да е налице само едно за да бъде подпокривното неизползваемо? Ако сме стриктни не трябва даже да гледаме височината от 230 см., а тази за складови, която може да е много по-малка и тук ми светва, че където беше спомената височина на подпокривното от 160 см. е виждането на някой главен архитект за неизползваемо подпокривно, но то не кореспондира с нищо, освен с фантазиите му, а и какъв вид ще има една сграда с над 3-4 етажа с покрив висок 160 см. + още 30 за конструкцията?
На мен ми се струва, че точно от това недомислие започнаха да се правят сгради с по два етажа повече, които не изпълняват плътността или я изпълняват, но във височина правят отстъп навътре и след като така и така подпокривното влиза в ЗРП го използват за да направят още два жилищни етажа, които се събират точно при гредови плочи или два етажа събрани в мезонет.
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 4110
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: Какво означава незастроено подпокривно пространство?

Мнениеот Melly » 02 Фев 2023, 15:53

Ключът от бараката е в това, че съгласно специфичните правила, ЗУЗСО императивно постановява Кинт-а пред скоба още в процеса на проектиране и съгласуване на идеен/инвестиционен проект за новостроящата в имота сграда.
И сега, проектантите са в пълна зависимост от лицето (гл. архитект), чието тълкуване на нормите по градоустройството на дадено населено място е закон.

Но, изход е намерен - особено от т.н. "чантаджии" със сделка на четири очи, което е обществено неприемливо както за мен, така и за всеки гражданин на тази държава.

Привет, Пейчо!
Ако имаш нужда да споделиш питането си за практически отговор, пиши ми на ЛС.
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7974
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София

Re: Какво означава незастроено подпокривно пространство?

Мнениеот tochotocho » 03 Фев 2023, 20:08

да си го представим по-просто! Сградата завършва с покрив -конкретно железобетон с наклон и покритие воалит .Това е покрива. под него е последната плоча, която е таван за последният етаж /апартаменти /. Между тези две плочи има въздушна възглавници /въздушна изолация с височина от 40 см. до 1,20 м.в най високата част . ТЕ ТОВА е обща част. Няма възможност да се изграждат тавански помещение дори и със съгласие на Светия синод. Е, сега това пространство да го изчислим приблизително 0,80 м . средно х 300 кв.м. . какво е ? Говори се за РЗП / площ ,като площ ще е 300 кв.м. Като пространство / обем /ще е 240 куб.м. За мен ПЛОЩ е нещо като плоскост Дали по Питагор , Аристотел !Така са мерели площите в квадратни метри, инчове и т.н. Сега КАК ще РАЗГЪРНЕМ тази площ - РЗ . В строителството, Някой е набутал термина РАЗГЪНАТА. Да разгънеш ,значи да разтвориш,/ разгърни тази книга/. По-скоро е добавена площ. т.е. прибавяме , добавяме / площа -изцяло или частично на ограждащите стени. Но ще робуваме на РЗП. Във всяка професия си има специфични термини - парламентаристите ОЦЕНЯТ, ПРЕЦЕНЯТ, НАМАЛЯТ, ВХОДИРАТ и т.н. Как ли ще звучат на английски !
Горното е на база житейска практика. и не претендира за каквото и да е -просто го преценяйте , преди това може да го входирате!
tochotocho
Потребител
 
Мнения: 430
Регистриран на: 16 Юни 2013, 22:34

Re: Какво означава незастроено подпокривно пространство?

Мнениеот tochotocho » 03 Фев 2023, 20:11

да си го представим по-просто! Сградата завършва с покрив -конкретно железобетон с наклон и покритие воалит .Това е покрива. под него е последната плоча, която е таван за последният етаж /апартаменти /. Между тези две плочи има въздушна възглавници /въздушна изолация с височина от 40 см. до 1,20 м.в най високата част . ТЕ ТОВА е обща част. Няма възможност да се изграждат тавански помещение дори и със съгласие на Светия синод. Е, сега това пространство да го изчислим приблизително 0,80 м . средно х 300 кв.м. . какво е ? Говори се за РЗП / площ ,като площ ще е 300 кв.м. Като пространство / обем /ще е 240 куб.м. За мен ПЛОЩ е нещо като плоскост Дали по Питагор , Аристотел !Така са мерели площите в квадратни метри, инчове и т.н. Сега КАК ще РАЗГЪРНЕМ тази площ - РЗ . В строителството, Някой е набутал термина РАЗГЪНАТА. Да разгънеш ,значи да разтвориш,/ разгърни тази книга/. По-скоро е добавена площ. т.е. прибавяме , добавяме / площа -изцяло или частично на ограждащите стени. Но ще робуваме на РЗП. Във всяка професия си има специфични термини - парламентаристите ОЦЕНЯТ, ПРЕЦЕНЯТ, НАМАЛЯТ, ВХОДИРАТ и т.н. Как ли ще звучат на английски !
Горното е на база житейска практика. и не претендира за каквото и да е -просто го преценяйте , преди това може да го входирате!
tochotocho
Потребител
 
Мнения: 430
Регистриран на: 16 Юни 2013, 22:34

Re: Какво означава незастроено подпокривно пространство?

Мнениеот guest1 » 03 Фев 2023, 21:38

tochotocho написа:да си го представим по-просто! Сградата завършва с покрив -конкретно железобетон с наклон и покритие воалит .Това е покрива. под него е последната плоча, която е таван за последният етаж /апартаменти /. Между тези две плочи има въздушна възглавници /въздушна изолация с височина от 40 см. до 1,20 м.в най високата част . ТЕ ТОВА е обща част. Няма възможност да се изграждат тавански помещение дори и със съгласие на Светия синод. Е, сега това пространство да го изчислим приблизително 0,80 м . средно х 300 кв.м. . какво е ? Говори се за РЗП / площ ,като площ ще е 300 кв.м. Като пространство / обем /ще е 240 куб.м. За мен ПЛОЩ е нещо като плоскост Дали по Питагор , Аристотел !Така са мерели площите в квадратни метри, инчове и т.н. Сега КАК ще РАЗГЪРНЕМ тази площ - РЗ . В строителството, Някой е набутал термина РАЗГЪНАТА. Да разгънеш ,значи да разтвориш,/ разгърни тази книга/. По-скоро е добавена площ. т.е. прибавяме , добавяме / площа -изцяло или частично на ограждащите стени. Но ще робуваме на РЗП. Във всяка професия си има специфични термини - парламентаристите ОЦЕНЯТ, ПРЕЦЕНЯТ, НАМАЛЯТ, ВХОДИРАТ и т.н. Как ли ще звучат на английски !
Горното е на база житейска практика. и не претендира за каквото и да е -просто го преценяйте , преди това може да го входирате!

Хубаво обяснявате и си го представяте , ама няма да Ви разберат! Щото тук са дървени философ-юристи - четат, а не мислят!
Не правят разлика, между неизползваемо подпокривно пространство и мансарден етаж. При последния - минималната височина е доста под 160 см.

За термините:
ЗП (застроена площ) - "площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на първия надземен етаж ..."
РЗП (разгъната застроена площ) - "сборът от застроените площи на всички надземни етажи на основното и допълващото застрояване".
Ако съвременната наука спре да търси нови източници, а се насочи към преобразуване на някои черти на хората, като простотия, злоба, глупост, арогантност - думите „недостиг на енергия“ ще бъдат забравени!
guest1
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 07 Май 2021, 01:34

Re: Какво означава незастроено подпокривно пространство?

Мнениеот ivanov_p » 06 Фев 2023, 13:16

ТЕ ТОВА е обща част


Те това е, но ние не говорим за това, а дали има посочена височина при която подпокривното пространство се счита за застроено/незастроено. Напр. надземен е етажа на който тавана е над 150 см. от средна кота терен, тротоар, а до 120 см. над тази кота застроеното не влиза в РЗП, съответно в Кинт-а. От тези норми можем да направим извода, че дори да е в полуподземен етаж площта оградена от външните стени ще е в ЗРП, ако тавана й е от 120 до 150 см.
За височината на покрива или кота било е дадена една мярка - 4,50 м. над кота корниз, а в закона единственото разграничение дали дадена площ е в ЗРП или не е, е това дали тя е застроена или незастроена, като двата термина не са законово определени.
Така както аз виждам нещата тълкуването на съдилищата може да е в няколко насоки:
1. Да се съобрази застроен/незастроен с обща част по предназначение и естество. Това обаче е малко афиф защото аналагията е обратна - без значение дали става дума за общи части по естество или предназначение те не влизат в ЗРП ако са под 120 см. от ср. кота тротоар.
2. Незастроено е пространството ограничено от плочата на последния етаж и покрива, ако в това пространство няма преградни стени или друго, което да може да доведе до обособяване на отделни помещения.
3. Незастроена е тази площ, която е посочена в одобрения проект като такава, при изпълнени градоустройствени показатели.
По т.2 може да се възрази, че някой може да свои и цялото пространство, а при т.3 - отделните помещения. Това не е така, защото при изчерпан Кинт никой нищо не може да прибави към своето, това което би било възможно да се свои,е такава площ, която със самото деклариране на своената площ за своя я превръща в "застроена" площ, с което ще се надхвърли вече застроения Кинт, а спазването му е задължително условие за да бъде общо придадено към нечий имот.
В случай, че Кинта не е изпълнен, то правилата ще са по определенията за общи части по естество или предназначение - ако има части годни за своене то това може да стане на общите основания - необходими технически параметри и спазени градоустройствени показатели.
Последна промяна ivanov_p на 07 Фев 2023, 11:57, променена общо 1 път
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 4110
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: Какво означава незастроено подпокривно пространство?

Мнениеот guest1 » 06 Фев 2023, 14:39

ivanov_p написа:Те това е, но ние не говорим за това, а дали има посочена височина при която подпокривното пространство се счита за застроено/незастроено. Напр. надземен е етажа на който тавана е над 150 см. от средна кота терен, тротоар, а до 120 см. над тази кота застроеното не влиза в РЗП, съответно в Кинт-а. От тези норми можем да направим извода, че дори да е в полуподземен етаж площта оградена от външните стени ще е в ЗРП, ако тавана й е от 120 до 150 см.
За височината на тавана е дадена една мярка - 4,50 м. над кота корниз, а в закона единственото разграничение дали дадена площ е в ЗРП или не е, е това дали тя е застроена или незастроена, като двата термина не са законово определени.
Така както аз виждам нещата тълкуването на съдилищата може да е в няколко насоки:
1. Да се съобрази застроен/незастроен с обща част по предназначение и естество. Това обаче е малко афиф защото аналагията е обратна - без значение дали става дума за общи части по естество или предназначение те не влизат в ЗРП ако са под 120 см. от ср. кота тротоар.
2. Незастроено е пространството ограничено от плочата на последния етаж и покрива, т.а. в това пространство няма преградни стени или друго, което да може да доведе до обособяване на отделни помещения.
3. Незастроена е тази площ, която е посочена в одобрения проект като такава, при изпълнени градоустройствени показатели.
По т.2 може да се възрази, че някой може да свои и цялото пространство, а при т.3 - отделните помещения. Това не е така, защото при изчерпан Кинт никой нищо не може да прибави към своето, това което би било възможно да се свои,е такава площ, която със самото деклариране на своената площ за своя я превръща в "застроена" площ, с което ще се надхвърли вече застроения Кинт, а спазването му е задължително условие за да бъде общо придадено към нечий имот.
В случай, че Кинта не е изпълнен, то правилата ще са по определенията за общи части по естество или предназначение - ако има части годни за своене то това може да стане на общите основания - необходими технически параметри и спазени градоустройствени показатели.

Много измислени критерии!
Казвате „посочена височина“, но коя по-точно? Максимална, минимална, средна - за пространството? Ето пример Изображение - при който височината при ограждащите стени е „0 (нула)“.
Освен това - „няма преградни стени, обособяващи отделни помещения“ - цялото пространство е едно помещение.
Колкото до одобрения инвестиционен проект - много често се правят промени „в движение“, а после - екзикутивна документация.
Ако съвременната наука спре да търси нови източници, а се насочи към преобразуване на някои черти на хората, като простотия, злоба, глупост, арогантност - думите „недостиг на енергия“ ще бъдат забравени!
guest1
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 07 Май 2021, 01:34

Re: Какво означава незастроено подпокривно пространство?

Мнениеот ivanov_p » 06 Фев 2023, 17:40

Глупчо, защо пишеш за неща за които нямаш елементарна представа и не разбираш термините? Схващал ли въобще за какво се говори?
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 4110
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: Какво означава незастроено подпокривно пространство?

Мнениеот guest1 » 06 Фев 2023, 20:28

ivanov_p написа:Глупчо, защо пишеш за неща за които нямаш елементарна представа и не разбираш термините? Схващал ли въобще за какво се говори?

От кога пишман-юристите - станахте пенкилери?
Не съм разбирал от право - това гэ преживях. Ама юрист (адвокат или друг подобен) са ми сана акъл за подобни въпроси ...
Ако съвременната наука спре да търси нови източници, а се насочи към преобразуване на някои черти на хората, като простотия, злоба, глупост, арогантност - думите „недостиг на енергия“ ще бъдат забравени!
guest1
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 07 Май 2021, 01:34

Re: Какво означава незастроено подпокривно пространство?

Мнениеот hristev » 13 Фев 2023, 17:54

Пичове, хвърлих едно око и така неподготвено идвам да дам акъл за има няма две стотинки.

Все си мисля, че с думите "В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите". законодателят е искал да каже, че не се включват в РЗП-то площите на подпокривното пространство на плоските покриви на старите блокове, че и на новите.

Знаете, там където умират гълъбите и миришат.

Там никога нищо не може да се построи. Така си мисля.

TLDR: Незастроено подпокривно пространство СПОРЕД МЕН е пространството в сгради с плоски покриви, което се намира под хидроизолацията, но над плочата на най-висиокия СОС или прилежащо помещение или коридор.

То по своята същност има функция - топлоизолация. То също никога не може да се застрои.
hristev
Потребител
 
Мнения: 170
Регистриран на: 14 Юни 2022, 10:07

Re: Какво означава незастроено подпокривно пространство?

Мнениеот ivanov_p » 13 Фев 2023, 20:08

и застроените площи в подпокривното пространство на сградите


Незастроено подпокривно пространство СПОРЕД МЕН е пространството в сгради с плоски покриви, което се намира под хидроизолацията, но над плочата на най-висиокия СОС или прилежащо помещение или коридор.


Законодателите, във своята всеобхватната глупост, може и това да са имали предвид, но не го е изразил в закона, кръстен ЗУТ, който отдавна трябваше да се забрани със закон.
Това тълкуване противоречи на чл. 24 който не определя като подпокривно пространство плоския покрив. Същото е и с чл. 39 и 147, където подпокривното пространство е реален физически обем, в който магат да се изграждат жилищни площи и на който може да се сменя предназначението. От параграф 5, т.51 пък разбираме, че това пространство е ограничено от покривните плоскости.

Очевидно е, че при промените законодателите въобще не са мислили какво приемат, а защо го правят и затова се появиха както пететажни сгради с Н-10 м. и задължително светло 2,60, така и всякакви други уродливи прояви на творческата мисъл на послушковците проектанти.

ЗУТ трябва да се забрани, за се изземе от всякъде и изгори, а докато тези процедури траят да се подготви приемането на нов закон, след дълго и подробно обсъждане, защото това е най-важния закон в държавата, а той изначално беше приет като корупционен, което беше публично обявено от Стефан Софиянски, цитирам по памет: "Всички инвестиции и цялата икономика преминават през строителството и затова ние трябва да го контролираме напълно".

По темата - горе съм допуснал една грешка - застроеното до 1,20 над средна кота терен/тротоар не влиза в застроената площ - Плътност, а застроеното като полуподземен етаж до 150 см. не влиза в РЗП,т.е. ако направите полуподземен на 150 см той няма да влезе в разгърната застроена площ независимо от това дали е по-голям и излиза извън ограждащите стени на първия надземен, но ще влезе в застроената площ на плътността, или с други думи площи, законодателно определени като застроени, няма да участват в сбора на застроените площи.
Последна промяна ivanov_p на 14 Фев 2023, 16:42, променена общо 1 път
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 4110
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Re: Какво означава незастроено подпокривно пространство?

Мнениеот hristev » 14 Фев 2023, 13:44

Чукнах едно бързо търсене в лакорда. Не съм се задълбочавал. Споделям. Следя.

Затрупан съм от работа, обаче ми е супер интересно :)

Интересна извадка от Определение № 356 от 19.07.2022 г. по гр. д. № 3957 / 2020 г. на Върховен касационен съд, 1-во гр. отделение

Второто, евентуално поддържано основание за собственост - придобивна давност, съдът е намерил за доказано. От показанията на свидетелите Д., И. и М. /в тази част неговите показания са кредитирани, защото съвпадат с изнесеното от останалите свидетели/ безпротиворечиво се установява, че ищецът и неговото семейство обитават апартамента от момента на придобивната сделка през 1984г., като преди това - от 1967г. до 1984г. апартаментът е бил във фактическата власт на В. М. - брат на ищеца. С оглед на това, съдът е заключил, че към 1984 процесните помещения вече са били присъединени към апартамента на С. М. и оттогава се владеят от него, като част от жилището му. Съдът е приел, че не е налице пречка за придобиване по давност поради предназначението на помещенията като тавански. Изхождайки от приетото в Тълкувателно решение № 34/15.03.1984 г. на ОСГК, че подпокривното пространство представлява обща част по естеството си, ако не е изградено като отделни обекти или сервизни помещения към такива, е счел, че в случая обособените две помещения са складови по смисъла на тълкувателния акт, а не са незастроено подпокривно пространство. Затова същите не са обща част по естеството си. Доколкото е установено, че сградата от 1906г. е била отчуждена по реда на ЗОЕГПНС, то отчуждаването е обхванало и подпокривното пространство, понеже не е установено дали изобщо са съществували към 1949г. процесните помещения и дали са били присъединени към жилището, което не е отчуждено. С оглед забраната на чл. 86 ЗС, то придобивна давност е започнала да тече от 25.02.1992 г. с влизането в сила на ЗВСОНИ, когато е възстановена собствеността на бившите собственици. От този момент нататък в следващите 10 години давностният срок е изтекъл.


Не мога да търся сега това ТР от 84та.

ИЗВОД СПОРЕД МЕН: Незастроено подпокривно пространство е ОБЩА ЧАСТ, която представлява пространство, находящо се под покрива (керемиден или хидроизолация), плосък или скатен, в което не са изградени отделни обекти или сервизни помещения към такив, И НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУГ ВИД ОБЩА ЧАСТ (стълбище, коридор, и прочие).

Има ли логика ? :)
hristev
Потребител
 
Мнения: 170
Регистриран на: 14 Юни 2022, 10:07

Re: Какво означава незастроено подпокривно пространство?

Мнениеот ivanov_p » 14 Фев 2023, 16:41

Има ли логика ? :)


Това би трябвало да се разбира, подпокривно пространство без преградни стени.
ivanov_p
Активен потребител
 
Мнения: 4110
Регистриран на: 26 Ное 2013, 19:53

Следваща

Назад към Административно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron