навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 58 от 13.VIIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 133 от 5 юли 2018 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, приет с постановление № 278 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 90 от 2012 г.)

Постановление № 131 от 5 юли 2018 г. за изменение и допълнение на наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с постановление № 72 на министерския съвет от 1986 г. (дв, бр. 6 от 1987 г.)

Постановление № 134 от 9 юли 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г.

Постановление № 136 от 9 юли 2018 г. за изменение на тарифата за таксите, които се събират в системата на министерството на културата, одобрена с постановление № 140 на министерския съвет от 1998 г. (дв, бр. 73 от 1998 г.)

Решение № 472 от 9 юли 2018 г. за приемане на списък на иновативните училища в република България

Постановление № 137 от 10 юли 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по национална програма "оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование", одобрена с решение № 271 на министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Постановление № 138 от 10 юли 2018 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на института по публична администрация, приет с постановление № 44 на министерския съвет от 2016 г. (дв, бр. 19 от 2016 г.)

Решение № 478 от 9 юли 2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "шафкаалан", разположено в землището на с. здравец, община аврен, област варна, на "пътища и мостове" - еоод, гр. варна

Двугодишен застъпващ се работен план (зрп) за 2018 - 2019 г., България (одобрен с решение № 335 от 21 май 2018 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването му - 12 юни 2018 г.)

Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 76 от 2006 г.)

План за действие по програмата за страната 2018 - 2022 г. между правителството на република България и фонда за децата на оон (уницеф) (одобрен с решение № 335 от 21 май 2018 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването му - 12 юни 2018 г.)

Решение за приемане на процедурни правила по прилагането на чл. 128 от правилника за организацията и дейността на народното събрание

Постановление № 132 от 5 юли 2018 г. за изменение на наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с постановление № 187 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 79 от 2000 г.)

Постановление № 135 от 9 юли 2018 г. за изменение и допълнение на наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с постановление № 119 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 48 от 2012 г.)

Конвенция за международната хидрографска организация (ратифицирана със закон, приет от 44-то народно събрание на 16 март 2018 г. - дв, бр. 28 от 2018 г. в сила за република България от 11 май 2018 г.)

Решение № 477 от 9 юли 2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц-каолинова суровина, от находище "балабана", участък "източно гнездо" и участък "западно гнездо", разположено в землищата на с. полковник таслаково, с. грънчарово и с. секулово, община дулово, област силистра, на "каолин" - еад, гр. сеново
Променени актове

Постановление № 153 от 28 юли 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.

Постановление № 107 от 22 юни 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2018 г.

Постановление № 215 от 29 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите

Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (загл. изм. - дв, бр. 17 от 2003 г., загл. изм. - дв, бр. 59 от 2006 г.)

Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на културата (загл. изм. - дв, бр. 66 от 2003 г., в сила от 25.07.2003 г., изм. - дв, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - дв, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.)

Постановление № 260 от 24 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.

Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност

Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти

Устройствен правилник на държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

Устройствен правилник на института по публична администрация

Наредба за работното време, почивките и отпуските

Устройствен правилник на министерството на финансите
Отменени актове
Неофициален раздел

AurubisНовини


 
 
 
rss
Посети форума