навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 
Национална следствена служба

Адрес: бул. Д-р Г.М.Димитров 42
Телефони: +359 2 9826666
Факс: +359 2 98 26 665
Ел. поща: nsls@nsls.bg
Интернет стр.: http://www.nsls.justice.bg/
Банкова информация
Държавни такси
Банка: Българска народна банка
Банков код: BNBGBGSF
Банкова сметка: BG 46 BNBG 9661 3100 1391 01


Окръжен следствен отдел в ОП Габрово

Адрес: ул. Янтра 6
Телефони: +359 66 824119
Факс: +359 6620448
Ел. поща: ossgb@edasat.com


Окръжен следствен отдел в ОП Варна

Адрес: ул. Георги Атанасов 2
Телефони: +359 52 575447
Факс: +359 52 502868
Ел. поща: oslo_op@vn.prb.bg


Окръжен следствен отдел в ОП Враца

Адрес: бул. Демокрация 14
Телефони: +359 92 660632
Факс: +359 92 29217
Ел. поща: oss_adm@m-real.net


Окръжен следствен отдел в ОП Благоевград

Адрес: ул. Христо Татарчев 33
Телефони: +359 73 8294111
Факс: +359 73 85767
Ел. поща: oso@blg.prb.bg


Окръжен следствен отдел в ОП Видин

Адрес: ул. Широка 1, ет. 4
Телефони: +359 94 600901
Факс: +359 94 37124
Ел. поща: oss_vidin@mail.bg


Окръжен следствен отдел в ОП Бургас

Адрес: ул. Христо Ботев 46, вх. 2
Телефони: +359 56 846025
Факс: +359 56 846025


Окръжен следствен отдел в ОП Велико Търново

Адрес: ул. Бачо Киро 7
Телефони: +359 62 636802
Факс: + 359 62 636802
Ел. поща: oss_vt@vali.bg


Окръжен следствен отдел в ОП Разград

Адрес: бул."Бели Лом" 33, ет.2
Телефони: +359 84 660457
Факс: +359 84 660457
Ел. поща: oso_rz@rz.prb.bg


Окръжен следствен отдел в ОП Русе

Адрес: ул. Муткурова 51-а, П.К. 169
Телефони: +359 82 882002
Факс: +359 82 822353
Ел. поща: oslo@rs.prb.bg


rss
Посети форума