навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 100 от 15.XIIОфициален раздел


Нови актове

Решение № 766 от 12 декември 2017 г. за приемане на списък на средищните детски градини и училища в република България

Постановление № 282 от 11 декември 2017 г. за одобряване на промени по бюджета на министерството на отбраната за 2017 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

Постановление № 283 от 13 декември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.

Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя

Наредба за отменяне на наредба № 16 от 2016 г. за управлението на качеството в институциите (дв, бр. 100 от 2016 г.), на наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (дв, бр. 4 от 2001 г.)

Наредба за изменение на наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора (дв, бр. 26 от 2007 г.)

Правила за изменение и допълнение на правилата за търговия с електрическа енергия (дв, бр. 66 от 2013 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - габрово, за 2018 г.

Заповед № рд-09-5798 от 29 ноември 2017 г. за обнародване на списък на частните детски градини и училища, които да бъдат включени в системата на държавно финансиране от бюджетната 2018 г.

Споразумение за сътрудничество в областта на земеделието, животновъдството и рибарството между министерството на земеделието, храните и горите на република България и министерството на околната среда, водите и земеделието на кралство саудитска арабия (одобрено с решение № 729 от 27 ноември 2017 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването му - 29 ноември 2017 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-07-1 от 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (дв, бр. 29 от 2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - габрово, за 2018 г.
Променени актове

Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора

Правила за управление на електроенергийната система

Постановление № 260 от 24 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.

Правила за управление на електроразпределителните мрежи

Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи

Правила за търговия с електрическа енергия

Наредба № рд-07-1 от 4 април 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2017 г.

Постановление № 252 от 16 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за отбелязване на 100 години от първата световна война и на участието на България в нея
Отменени актове

Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя от 2013 г.

Наредба № 16 от 8 декември 2016 г. за управлението на качеството в институциите

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - габрово, за 2017 г.

Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (загл. доп. - дв, бр. 27 от 2008 г.)

Неофициален раздел

rss
Посети форума