навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 67 от 14.VIIIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 166 от 8 август 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет

Постановление № 167 от 9 август 2018 г. за изменение и допълнение на постановление № 110 на министерския съвет от 2010 г. за създаване на съвет за развитие при министерския съвет (дв, бр. 44 от 2010 г.)

Наредба № 1 от 1 август 2018 г. за специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в дирекцията по глава девета "противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности" от закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Постановление № 165 от 7 август 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.

Постановление № 168 от 9 август 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2018 г.

Наредба № 8121з-908 от 2 август 2018 г. за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители в министерството на вътрешните работи за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници, за времето на разположение и за изпълнение на специфични служебни дейности
Променени актове

Постановление № 266 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика

Устройствен правилник на агенцията по заетостта

Устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика

Постановление № 110 от 3 юни 2010 г. за създаване на съвет за развитие при министерския съвет
Отменени актове
Неофициален раздел