навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 48 от 28.VIОфициален раздел


Нови актове

Правилник за устройството и дейността на централното военно окръжие

Наредба № 1 от 10 юни 2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта

Наредба за качеството на социалните услуги

Постановление № 135 от 22 юни 2022 г. за приемане на наредба за качеството на социалните услуги

Постановление № 136 от 23 юни 2022 г. за преобразуване на обединения технически колеж - софия, и на техническия колеж - казанлък, в технически колеж - софия, в структурата на техническия университет - софия

Постановление № 137 от 23 юни 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на образованието и науката за 2022 г.

Постановление № 138 от 23 юни 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национална програма "оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с решение № 302 на министерския съвет от 2022 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Наредба за допълнение на наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (дв, бр. 95 от 2005 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (дв, бр. 92 от 2016 г.)

Решение за гласуване на недоверие на министерския съвет на република България с министър-председател кирил петков петков

Решение на четиридесет и седмото народно събрание на република България във връзка с разширяването на европейския съюз и процеса на преговори на република северна македония
Променени актове

Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2018 г.)

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Наредба № 9 от 10 декември 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на националната здравноосигурителна каса
Отменени актове

Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца от 2003 г.

Постановление № 256 от 7 ноември 2003 г. за приемане на наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца

Наредба № 5 от 11 август 2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта

Правилник за устройството и дейността на централното военно окръжие от 2019 г.

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума