навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 25 от 20.IIIОфициален раздел


Нови актове

Наредба № 1 от 12 март 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол

Постановление № 37 от 15 март 2018 г. за изменение и допълнение на постановление № 44 на министерския съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на република България, в които се ограничава въздухоплаването (дв, бр. 25 от 2010 г.)

Наредба № рд-04-3 от 2 март 2018 г. за условията и реда за извършване на внос и износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес на смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества, вписани в списъка по чл. 3, ал. 2, т. 3 от закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Решение № 159 от 16 март 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "росенец-север", община бургас, област бургас

Решение № 160 от 16 март 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "св. влас - болницата", община несебър, област бургас

Решение № 161 от 16 март 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "слънчев бряг-север", община несебър, област бургас

Наредба № 8121з-238 от 6 март 2018 г. за условията и реда за достъп на хората със слухови или говорни увреждания до единния европейски номер за спешни повиквания 112

Наредба за допълнение на наредба № н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията (дв, бр. 53 от 2010 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (дв, бр. 4 от 2017 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за добра клинична практика (дв, бр. 67 от 2007 г.)

Девети допълнителен протокол към устава на всемирния пощенски съюз (ратифициран със закон, приет от 44-то народно събрание на 14 февруари 2018 г. - дв, бр. 18 от 2018 г. в сила за република България от 1 януари 2018 г.)

Решение за прекратяване правомощията на георги тодоров гатев като член и заместник-председател на националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

Заключителен протокол към всемирната пощенска конвенция (ратифициран със закон, приет от 44-то народно събрание на 14 февруари 2018 г. - дв, бр. 18 от 2018 г. в сила за република България от 1 януари 2018 г.)

Първи допълнителен протокол към общия правилник на всемирния пощенски съюз(ратифициран със закон, приет от 44-то народно събрание на 14 февруари 2018 г. - дв, бр. 18 от 2018 г. в сила за република България от 1 януари 2018 г.)

Заключителен протокол към споразумението за услугите по пощенските плащания (ратифициран със закон, приет от 44-то народно събрание на 14 февруари 2018 г. - дв, бр. 18 от 2018 г. в сила за република България от 1 януари 2018 г.)

Всемирна пощенска конвенция(ратифицирана със закон, приет от 44-то народно събрание на 14 февруари 2018 г. - дв, бр. 18 от 2018 г. в сила за република България от 1 януари 2018 г.)

Постановление № 38 от 15 март 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2018 г.

Решение № 162 от 16 март 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "несебър-юг", община несебър, област бургас

Споразумение за услугите по пощенските плащания (ратифицирано със закон, приет от 44-то народно събрание на 14 февруари 2018 г. - дв, бр. 18 от 2018 г. в сила за република България от 1 януари 2018 г.)
Променени актове

Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения

Наредба № 27 от 15 юни 2007 г. за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти

Наредба № н-19 от 25 май 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията (загл. изм. - дв, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г. (*))

Наредба № 8 от 9 март 2007 г. за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки

Наредба № 31 от 12 август 2007 г. за определяне на правилата за добра клинична практика

Наредба № рд-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Наредба № 12 от 15 април 2004 г. за условията и реда за предоставяне на органи, тъкани и клетки, които не могат да се използват за трансплантация по медицински причини, за други лечебни, диагностични и научно-медицински цели

Наредба № 16 от 25 април 2007 г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция

Постановление № 44 от 19 март 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на република България, в които се ограничава въздухоплаването
Отменени актове

Наредба № 12 от 24 април 2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак

Споразумение за услугите по пощенските плащания от 2015 г.(ратифицирано със закон, приет от 42-то народно събрание на 9 юли 2014 г. - дв, бр. 59 от 2014 г. в сила за република България от 1 януари 2014 г.)

Всемирна пощенска конвенция от 2015 г.(ратифицирана със закон, приет от 42-то народно събрание на 9 юли 2014 г. - дв, бр. 59 от 2014 г. в сила за република България от 1 януари 2014 г.)

Неофициален раздел

rss
Посети форума