навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 31 от 14.IVОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 138 от 9 април 2021 г. за приемане на програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г.

Постановление № 144 от 9 април 2021 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи, приет с постановление № 207 на министерския съвет от 2014 г. (дв, бр. 60 от 2014 г.)

Постановление № 145 от 9 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г.

Постановление № 151 от 12 април 2021 г. за изменение и допълнение на наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с постановление № 300 на министерския съвет от 2010 г. (дв, бр. 99 от 2010 г.)

Постановление № 146 от 9 април 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на българската телеграфна агенция за 2021 г.

Постановление № 140 от 9 април 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за изплащане на стипендии

Постановление № 147 от 9 април 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от закона за държавния бюджет на република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

Постановление № 139 от 9 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на културата за 2021 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията

Постановление № 148 от 9 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.

Постановление № 149 от 9 април 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер за българската национална телевизия за 2021 г.

Постановление № 141 от 9 април 2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на финансите за 2021 г.

Постановление № 142 от 9 април 2021 г. за одобряване на промени по бюджета на министерството на финансите за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

Постановление № 143 от 9 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерския съвет за 2021 г.

Постановление № 152 от 12 април 2021 г. за приемане на устройствен правилник на държавния авиационен оператор

Постановление № 150 от 12 април 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда

Постановление № 153 от 12 април 2021 г. за приемане на наредба за условията и реда за вписване на лабораториите в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от закона за хазарта, за изискванията за изпитване и реда за извършване на проверки на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер и комуникационното оборудване и устройства на самообслужване за организиране на лотарийни игри

Наредба № 376 от 1 април 2021 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване

Наредба за условията и реда за вписване на лабораториите в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от закона за хазарта, за изискванията за изпитване и реда за извършване на проверки на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер и комуникационното оборудване и устройства на самообслужване за организиране на лотарийни игри

Решение № 314 от 9 април 2021 г. за признаване на сдружение "българска асоциация диабет" за национално представителна организация

Решение № 315 от 9 април 2021 г. за признаване на сдружение "асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" за национално представителна организация

Решение № 316 от 9 април 2021 г. за признаване на сдружение "съюз на слепите в България" за национално представителна организация

Решение № 317 от 9 април 2021 г. за признаване на сдружение "българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" за национално представителна организация

Указ № 110 от 13.04.2021 г. за свикване на първо заседание новоизбраното четиридесет и пето народно събрание на 15 април 2021 г. от 9,00 ч.

Устройствен правилник на държавния авиационен оператор

Правила за достъп до преписки, свързани с установяване на нарушения по чл. 3 и 5 от регламент (ес) № 1227/2011, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна

Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г от закона за енергетиката
Променени актове

Постановление № 232 от 28 септември 2009 г. за закриване на държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на устройствен правилник на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на устройствен правилник на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

Наредба № 37 от 19 октомври 2016 г. за авиационните оператори

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките

Правилник за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи

Наредба № 13 от 27 януари 1999 г. за разследване на авиационни произшествия
Отменени актове

Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти

Устройствен правилник на авиоотряд 28

Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума