навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 34 от 20.IVОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 55 от 16 април 2018 г. за предоставяне на консулска закрила и участие в мерките за координация и сътрудничество за улесняване на консулската закрила на непредставени граждани на европейския съюз в трети държави от задграничните представителства на република България

Постановление № 50 от 10 април 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет

Наредба № 59 от 4 април 2018 г. за функциите и задълженията на звената, службите и лицата, осъществяващи управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит в пенсионноосигурителните дружества

Наредба за разглеждане на спорове по закона за марките и географските означения

Постановление № 56 от 16 април 2018 г. за приемане на наредба за разглеждане на спорове по закона за марките и географските означения

Решение № 250 от 13 април 2018 г. за обявяване на 14 април 2018 г. за ден на национален траур

Решение № 251 от 16 април 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "св. св. константин и елена - юг", община варна, област варна

Решение № 252 от 16 април 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "ахтопол - север - източна зона", община царево, област бургас

Решение № 253 от 16 април 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "ривиера", община варна, област варна

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (дв, бр. 42 от 2007 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-14 от 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка (дв, бр. 71 от 2009 г.)

Договор № рд-нс-01-1-1 от 13 април 2018 г. за изменение и допълнение на националния рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2018 г. (дв, бр. 28 от 2018 г.)

Меморандум за разбирателство между правителството на република България и правителството на непал за сътрудничество за младежко развитие(одобрен с решение № 650 от 26 октомври 2017 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването - 16 февруари 2018 г.)

Решение за изменение на правилника за организацията и дейността на народното събрание (дв, бр. 35 от 2017 г.)

Решение № 254 от 16 април 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "китен-юг", община приморско, област бургас
Променени актове

Правилник за организацията и дейността на народното събрание

Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (загл. изм. - дв, бр. 9 от 2012 г.)

Наредба № н-14 от 27 август 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка

Наредба № 1 от 28 януари 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти

Наредба № 12 от 5 май 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители

Национален рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2018 г.

Постановление № 140 от 23 юли 1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности

Устройствен правилник на министерството на външните работи

Постановление № 195 от 26 септември 2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива
Отменени актове
Неофициален раздел

rss
Посети форума