навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 40 от 14.VОфициален раздел


Нови актове

Указ № 133 от 12.05.2021 г. за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

Указ № 134 от 12.05.2021 г. за освобождаване на ангел христов чолаков от длъжността постоянен представител на република България към юнеско

Указ № 135 от 12.05.2021 г. за назначаване на николай милков милков - извънреден и пълномощен посланик на република България във френската република, и за постоянен представител на република България към юнеско със седалище в париж

Наредба № 8 от 27 април 2021 г. за капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от българската народна банка по закона за кредитните институции (дв, бр. 6 от 2007 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 20 от 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции (дв, бр. 40 от 2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките (дв, бр. 102 от 2010 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките (дв, бр. 40 от 2014 г.)

Международен кодекс за безопасност на кораби, използващи газове или други горива с ниска температура на възпламеняване (кодекс IGF)
Променени актове

Наредба № 2 от 22 декември 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от българската народна банка по закона за кредитните институции (загл. доп. - дв, бр. 36 от 2009 г.)

Наредба № 4 от 21 декември 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките

Наредба № 7 от 24 април 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките

Наредба № 20 от 24 април 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции
Отменени актове

Наредба № 8 от 24 април 2014 г. за капиталовите буфери на банките

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума