навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 33 от 12.IVОфициален раздел


Нови актове

Наредба № рд-02-20-1 от 1 април 2024 г. за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях

Указ № 97 от 08.04.2024 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за министерството на вътрешните работи

Указ № 98 от 08.04.2024 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за администрацията

Указ № 99 от 08.04.2024 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Указ № 104 от 09.04.2024 г. за награждаване на акад. красимир тодоров атанасов с орден "стара планина" първа степен

Указ № 105 от 09.04.2024 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство громшин, община бойчиновци, област монтана, на 23 юни 2024 г.

Указ № 106 от 09.04.2024 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство брежани, община симитли, област благоевград, на 23 юни 2024 г.

Указ № 107 от 10.04.2024 г. за прекратяване на правомощията на главния секретар на министерството на вътрешните работи главен комисар живко христов коцев и освобождаването му от длъжност

Закон за допълнение на закона за министерството на вътрешните работи (дв, бр. 53 от 2014 г.)

Закон за допълнение на закона за администрацията (дв, бр. 130 от 1998 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (дв, бр. 17 от 1991 г.)

Решение № 3044-еп/нс от 9 април 2024 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на избори за членове на европейския парламент от република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на европейския парламент от република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. с номера от 1-еп до 76-еп/нс

Споразумение между правителството на република България и правителството на арабска република египет за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически и служебни паспорти(утвърдено с решение № 169 от 14 март 2024 г. на министерския съвет. в сила от 14 април 2024 г.)
Променени актове

Закон за опазване на земеделските земи

Закон за администрацията

Закон за министерството на вътрешните работи

Закон за изменение и допълнение на закона за администрацията (дв, бр. 130 от 1998 г.)

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2015 г.)

Наредба № рд-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища
Отменени актове
Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума