навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 85 от 16.XОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 220 от 11 октомври 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по национална програма "оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование", одобрена с решение № 271 на министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Указ № 224 от 08.10.2018 г. за награждаване на веселин любомиров николов с орден "стара планина" първа степен

Постановление № 221 от 11 октомври 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "радиоактивни отпадъци"

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия, неговото отчитане извън нормалната му продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници (дв, бр. 2 от 2013 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия и на курсантите във висшите военни училища в мирно време (дв, бр. 30 от 2015 г.)

Решение № 5140-нс от 11 октомври 2018 г. относно обявяване на калин димитров василев за народен представител от единадесети изборен район – ловешки

Решение № 397 от 19 септември 2018 г. за изменение и допълнение на техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях (дв, бр. 8 от 2008 г.)

Решение за промяна в състава на комисията по енергетика

Решение за попълване състава на комисията по труда, социалната и демографската политика

Решение за изменение на решение на народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители светла бъчварова и георги гьоков към министъра на земеделието, храните и горите румен порожанов относно политиката на министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (дв, бр. 77 от 2017 г.)
Променени актове

Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители светла бъчварова и георги гьоков към министъра на земеделието, храните и горите румен порожанов относно политиката на министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения

Наредба № н-18 от 19 декември 2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите, неговото отчитане извън нормалната му продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници (загл. изм. - дв, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.)

Наредба № н-5 от 2 април 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия в мирно време (загл. изм. - дв, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.)

Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях
Отменени актове

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "радиоактивни отпадъци" от 2012 г.

Неофициален раздел


Новини


 
 
 
rss
Посети форума