навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 84 от 29.IXОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 266 от 25 септември 2020 г. за изменение и допълнение на наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, приета с постановление № 301 на министерския съвет от 2016 г. (дв, бр. 91 от 2016 г.)

Наредба № 12 от 11 септември 2020 г. за системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие

Решение № 667 от 25 септември 2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "кайметлий", разположено в землището на с. величково, община пазарджик, област пазарджик, на "тот-8" - еоод, гр. софия

Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие

Решение № 663 от 23 септември 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "кранево - централен", община балчик, област добрич

Решение № 664 от 23 септември 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "кранево юг - 1", община балчик, област добрич

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от закона за министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (дв, бр. 60 от 2017 г.)

Закон за изменение на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (дв, бр. 99 от 2019 г.)

Закон за допълнение на закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2020 г. (дв, бр. 99 от 2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (дв, бр. 64 от 2011 г.)

Решение № 665 от 23 септември 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "офицерски - запад", община варна, област варна

Постановление № 265 от 24 септември 2020 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2021 г.

Указ № 191 от 23.09.2020 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

Указ № 192 от 23.09.2020 г. за обнародване на закона за изменение на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Решение по доклада за дейността на омбудсмана на република България през 2019 г.

Решение по доклада на междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2019 г.

Поправка
Променени актове

Наредба № н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (дв, бр. 104 от 2011 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (дв, бр. 104 от 2011 г.)

Закон за акцизите и данъчните складове

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Закон за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане (дв, бр. 105 от 2006 г.)

Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

Наредба № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите

Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от закона за министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
Отменени актове

Наредба № 12 от 29 декември 2005 г. за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума