навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Спектър Финанси

KBC получи печат "Terra Carta" като признание за ангажимента ѝ към изграждането на устойчиво бъдеще

2023-01-30 0

KBC получи печат

КВС е една от 19-те компании в света, на които бе присъден печат "Terra Carta" за 2022 г.

Печатът "Terra Carta" на Инициативата за устойчиви пазари отличава компании по целия свят, които са двигател на иновациите и демонстрират ангажимент и стремеж към създаването на истински устойчиви пазари.

КВC получи печат "Terra Carta" на Инициативата за устойчиви пазари, която отличава компании по целия свят, които са двигател на иновациите и демонстрират ангажимент към създаването на устойчиви пазари. КВС е една от 19-те компании е света, получили приза за 2022 г. 

В България КВС Груп оперира чрез компании, покриващи пълния спектър от финансови услуги – банкиране ("ОББ" и "КВС Банк България"), застраховане ("ДЗИ"), пенсионно осигуряване ("ОББ Пенсионно осигуряване"), лизинг ("ОББ Интерлийз" и "КВС Лизинг"), управление на активи ("ОББ Асет Мениджмънт" и "КВС Управление на инвестиции"), застрахователно брокерство и факторинг. 

През миналата година също така, "ОББ" бе отличена от PWC за своята ESG стратегия (екологично, социално и корпоративно управление) в сектор Финансови услуги.  

Печатът "Terra Carta", представен за първи път на 26-тата конференция на ООН за изменението на климата от Крал Чарлз III, тогава принц на Уелс, отличава компании по целия свят, които са двигател на иновациите и демонстрират ангажимент и стремеж към създаването на истински устойчиви пазари. Той се присъжда на компании, чиито цели са в духа на "Terra Carta" - План за възстановяване на природата, хората и планетата, представен през януари 2021 г. 

Печатът "Terra Carta" отчита, че всеки един бранш е изправен пред уникални предизвикателства в своя преход към устойчиво бъдеще и че всички се намират на различен етап в това начинание, както и че всички браншове и компании трябва да получат подкрепа за инициативите, които предприемат в една по-положителна посока. В същото време трябва да побързаме, ако искаме да постигнем заложената цел за ограничаване на глобалното затопляне до 1.5°C, да защитим и възстановим биологичното разнообразие и да допринесем за живота и препитанието на настоящите и бъдещите поколения.    

за 54%  против 46%  260 гласувалиНовини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума