навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Спектър Бизнес

Българо-австралийската бизнес камара и Софийският университет със споразумение за партньорство

2023-04-19 0

Българо-австралийската бизнес камара и Софийският университет със споразумение за партньорство

Сключеното наскоро споразумение между Българо-австралийската бизнес камара и Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" открива нови възможности за подготовката на висококвалифицирани специалисти чрез краткосрочни и дългосрочни партньорства с висши учебни заведения в Австралия и Нова Зеландия. Сферите, които засяга споразумението, са икономика, мениджмънт, финанси, счетоводство и одит, както и анализ и моделиране на големи данни в бизнеса чрез повишаване на теоретичните знания и развиване на практически умения у студентите. 

Това споразумение ще даде възможност за обогатяване на учебните планове в бакалавърските и магистърските програми на Стопанския факултет, като се включат реални казуси от практиката в областта на външнотърговските отношения между България и Австралия, съотв.Нова Зеландия. Партньорството между факултета и камарата цели осигуряването на студентски стажове и лекторски посещения във висши учебни заведения в двете държави, както и подпомагане на кариерното ориентиране и мотивиране на преподавателите и студентите от Стопанския факултет. В рамките на учебния процес и образователния обмен ще бъдат провеждани съвместни лекции, специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития, включително по линия на програмите за следдипломната квалификация в Софийския университет.

Споразумението между Българо-австралийската бизнес камара и Стопанския факултет отваря нови академични хоризонти за всички студенти и преподаватели, които се интересуват от развитието на финансите и инвестициите в Австралия и Нова Зеландия. Това партньорство повишава обществения престиж на двете страни по споразумението, както и на обучаващите се във всички клонове на бизнес управлението.

за 45%  против 55%  492 гласували
принтирай блогове добави в любимиНовини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума