навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Спектър Бизнес

Защо компанията ви да се нуждае от BI софтуер?

2023-04-25 0

Защо компанията ви да се нуждае от BI софтуер?

Твърдението, че данните са гориво за бизнеса, вече не е новост за никого. Пълноценното използване на информацията е от първостепенен приоритет за всяка компания с амбиции за растеж и пазарен успех. Неизчерпаемите възможности, които се крият в трупаните данни, предлагат възможности, от които нито един бизнес не може да си позволи да не се възползва. 

Съвременните софтуерни платформи за бизнес анализ (BI), като Tableаu, предлагат мощни аналитични инструменти в рамките на интуитивен и лесен за използване интерфейс, които поставят данните в ръцете на хората, които имат най-голяма полза от тях в ежедневната си работа.

Цялостен поглед към бизнеса

Данните в бизнеса постъпват от голямо разнообразие източници. Записи за реализирани продажби, данни за доставки от и към партньори и доставчици, обратна връзка от потенциални и реални клиенти, данни за пазарни тенденции и активности на конкуренцията и много други. Анализирани чрез правилния инструмент, тези разнородни данни са в състояние да изградят прецизна картина на състоянието на компанията и бизнеса като цяло и да послужат за подобряване дейността й в множество различни направления като вземане на перспективни решения и превръщането им в печеливши действия; откриване на действащи на пазара тенденции още в зародиш и разработване на базирани на тях стратегии; диверсифициране на предлаганите продукти; подобряване на веригата на доставките; клиентската удовлетвореност и лоялност и ред други.

Гъвкавост в представянето на данните

Съвременните BI решения са изключително гъвкави по отношение представянето на данните и позволяват на различните потребители да анализират една и съща информация от различни направления. С решения като Tableau е възможно само с няколко клика към графики и отчети да бъдат добавяни допълнителни показатели, филтри, тренд линии и други, които подпомагат задълбочения анализ на информацията.

Системите за визуален анализ позволяват мигновено да модифицираме параметрите на разглежданите данни, за да се намери отговор на възникнали в хода на анализа въпроси. Нещо повече, взаимосвързаните графики, чрез които илюстрираме информацията, позволяват да видим какви промени можем да очакваме, ако променим дадена величина и ни показват една цялостна динамична картина на бизнеса.
Мигновени отчети и анализи

Скоростта, с която се случва анализа на данни винаги е била от първостепенно значение за компаниите. В бизнеса, полезността на данните намалява обратно пропорционално на тяхната възраст. Дори и днес когато компаниите вървят по пътя на дигиталната трансформация много бизнеси все още продължават да прилагат централизиран модел на работа с данните. При него подготовката на справки и отчети за цялата организация тегне върху плещите на един специалист или отдел. Това често води до големи забавяния на получаването на данни, а оттам и до по-ниска ефективност на работата. Представете си ситуация, в която данните ясно показват развиваща се пазарна тенденция, която засяга компанията, но отдел "Маркетинг" научи за нея едва след две седмици, когато получи исканата справка. В динамичната съвременна пазарна среда това е недопустимо. 

Бързината на изграждане на справки и анализи е сред най-важните предимства на съвременните self-service системи за бизнес анализ. Те позволяват превръщането на информацията в информативни графики, отчети и анализи още в момента на нейното възникване. Софтуерни системи като водещия инструмент Tableau позволяват във всяка организация лесно да бъде изградена информационна среда, която осигурява на всеки служител достъп до подходящите за неговото ниво данни без при това да се рискува сигурността на информацията. 

Корпоративна култура, базирана на данните

В наши дни правилното използване на данните се е превърнало в отличителен знак на пазарните лидери – компании, чиято цялостна дейност се базира на правилното и пълноценно използване на информацията. Модерните BI решения със своя интуитивен интерфейс и интелигентни функционалности, базирани на изкуствения интелект и машинно самообучение позволяват на все по-широк кръг потребители без специфични технически познания да използват силата на данните в своята ежедневна работа. По този начин аналитичните решения се превръщат в основа за създаване на фирмена култура, промотираща данните като начин за постигане на висока ефективност на работа, удовлетвореност на екипа, единна визия и изграждане на силно пазарно присъствие. 

Tableau – лидер при системите за бизнес анализ

Tableau е BI платформа от ново поколение, което вече 11 поредни години заема лидерска позицията в сектора на системите за бизнес анализ според престижната класация Gartner Magic Quadrant. 

Създадено с идеята да помогне на хората да виждат и разбират данните си по-добре, Tableau налага стандартите за качество при съвременните аналитични решения и съдейства на стотици хиляди компании по цял свят да използват информацията като свое конкурентно предимство.

Като партньор на Tableau в България, "Тим Вижън България" предоставя пълен спектър от услуги, свързани с внедряване и пълноценното използване на решението.

за 66%  против 34%  633 гласували
принтирай блогове добави в любимиНовини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума