навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Спектър Финанси

ITF Group отчита най-успешната си година до момента

2024-04-15 0

ITF Group отчита най-успешната си година до момента

През 2023 г. ITF Group постигна ръст на приходите от 54% в сравнение с 2022 г. до 16,5 милиона лева. Благодарение на това първата българска финтех компания, листната на ВЕАМ сегмента на БФБ отчита ръст на печалбата от 76% спрямо година по-рано до 2,06 милиона лева. Това показва публикуваният отчет за 2023 година, която е най-успешната за дружеството от създаването му през 2012 г.

Тези впечатляващи резултати бяха постигнати благодарение на ръст на обема на отпуснатите кредити с 33,5% в сравнение с 2022 г. Портфолиото на ITF достигна 22,9 милиона лева, което представлява ръст от 41%. Бяха подобрени и показателите за ефективност на компанията - коефициентът на възвращаемост на капитала (Return On Equity) достигна 23% при 16% за 2022 г., a възвращаемост на приходите (Return on Revenue) се повиши до 14% при 12% година по-рано.

През 2023 г. беше подобрена и капиталовата структура на ITF по отношение на показателите за финансова задлъжнялост и покритие на лихвите. Показателят дълг към EBITDA за 2023 г. е 3,4 спрямо 4,5 в предходния период, а за покритие на лихвите е 2,36 спрямо 2,13.

Това са някои от основните акценти от отчета на ITF Group за 2023 година. Финтех компанията, специализирана в небанково потребителско кредитиране, е позната на пазара с изцяло онлайн кредитите SmileCredit и заемите GetCash, които се предлагат през клонова мрежа. Иновативната финансова институция е в топ 10 на компаниите в сегмента на онлайн кредитирането в България. През месец декември 2022 г. ITF набра над 3 млн. лева от индивидуални и институционални инвеститори през сегмента ВЕАМ на БФБ.

Ръстът на приходите и печалбата се дължат на повишена ефективност чрез иновации, автоматизация и отлично клиентско изживяване

Ръстът на приходите и на печалбата се дължи на ефективния бизнес модел на компанията, базиран на иновативни ин-хаус решения и на фокус върху клиентското изживяване. ITF успява да приложи тази философия с помощта на собствена 360 градусова финтех платформа, която автоматизира целия процес на кредитиране - от подаването на заявката, през разглеждането и одобрението ѝ до превода на средствата по сметка на клиента. 

Изпълнителният директор на ITF Group, Светослав Ангелов коментира: "Постиженията ни се дължат на стратегическия фокус върху подобряване на клиентското изживяване и на ефективността. Пример за това е успешното технологичното развитие на собствената ни финтех платформа, благодарение на което постигаме все по-висока степен на бързина и автоматизация на процеса на кредитиране."

Ефективността и бързината на платформата се доказват от факта, че към момента над 60% от молбите за кредит се обработват изцяло автоматично. Клиентите попълват минимален брой лични данни при кандидатстването, които помагат за първоначалната идентификация. Цялата останала информация, от която компанията се нуждае, се достъпва чрез собствени разработки и интеграции с публични източници. След този анализ системата издава становище и хората получават средствата почти в реално време.

Важен приоритет при разработването на финтех решенията на компанията е и сигурността. ITF използва собствена система за оценка на риска, която развива непрекъснато. Тя е базирана на над 200 точки с данни. Ефективността на системата се доказва от стабилното портфолио на компанията - над 60% от кредитите се погасяват навреме, а делът на несъбраните главници през последните над три години е под 11%.

ITF Group очаква интензивен ръст на бизнеса, базиран на скалиране чрез технологии

Резултатите за 2023 г. са стабилна основа за допълнителен ръст на бизнеса на компанията. Той ще бъде движен от разширяване на продуктовото портфолио чрез разработване и внедряване на нови продукти и услуги, които да отговарят в още по-пълен аспект на нуждите и изискванията на клиентите. Това ще доведе до разширяване и подобряване на клиентската база.

Успоредно с това ще продължи технологичното развитие на ITF. Целта е с помощта на иновативни финтех решения да бъде постигната допълнителна оптимизация на бизнес процесите и да се повиши ефективността на компанията. Очаква се така делът на клиентите, които се обслужват изцяло автоматично да достигне 80% и да се осигури 24/7 достъп до услугите на ITF

Впечатляващите финансови резултати за 2023 г. и очакванията за ръст на бизнеса са добра новина за инвестиционната общност, чието доверие ITF Group вече е спечелила с успешното си присъствие на финансовите пазари. През 2019 г. беше емитирана емисия облигации в размер на 5 млн. лева с матуритет 7 години, които се търгуват на БФБ. Към момента над 30% от главницата заедно с дължимите лихви вече са погасени. Логична следваща стъпка беше успешното листване на ВЕАМ сегмента на БФБ през декември 2022 г. В първия ден на предлагането емисията беше презаписана близо 1,7 пъти, а във втория - почти 1,6 пъти. Според Светослав Ангелов това е ясен знак за изграждане на доверие сред инвеститорите.

Във връзка с плановете за растеж на компанията Светослав Ангелов заявява: "Ние сме си поставили много амбициозни цели по отношение на ръста на бизнеса на ITF. Според нашите прогнози през 2024 г. очакваме разширяване на клиентското портфолио, устойчив ръст на отпуснатите кредити и нарастване на нетния марж на печалбата. Това ще доведе до ръст на приходите и печалбата и до подобрение на показателите, свързани с разходите за лихви и дългово финансиране на компанията. Целите ни са през следващите няколко години приходите да нараснат 3 пъти, а печалбата - над 5 пъти спрямо 2022 г."

за 57%  против 43%  89 гласували
принтирай блогове добави в любимиНовини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума