навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ГЕРБ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обн. ДВ. бр.62 от 5 Август 1997г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. Гербът на Република България е държавен символ, който изразява независимостта и суверенитета на българския народ и държава.

Чл. 2. (1) Гербът на Република България е изправен златен коронован лъв на тъмночервено поле във формата на щит. Над щита има голяма корона, първообраз на която са корони на български владетели от Втората българска държава, с пет кръста и отделно кръст над самата корона. Щитът е поддържан от два златни короновани изправени лъва, обърнати към щита от лява и дясна хералдическа страна. Те стоят върху две кръстосани дъбови клонки с плодове. Под щита върху прехвърлена през краищата на дъбовите клонки бяла лента с трикольорен кант е изписано със златни букви "Съединението прави силата".
(2) Графичното и цветното изображение на герба, съгласно приложенията, са неразделна част от този закон.


Чл. 3. (1) Гербът на Република България се изобразява на държавния печат по начин, определен със закон за държавния печат.
(2) Изобразяването на герба на Република България на други места, както и възпроизвеждането на елементи от герба в значки, възпоменателни медали и други, се допуска само с акт на Министерския съвет.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
-------------------------
Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 31 юли 1997 г. и е подпечатан с държавния печат.


Приложения към чл. 2, ал. 2

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума